Bodem van de tuin

De bodem in uw tuin is belangrijk voor alle tuinplanten die er moeten gaan groeien. Door een goed inzicht te hebben in de aard, structuur en eigenschappen kunt u hierop inspelen en zorgen voor een goede groei bij uw planten. Als u tuinplanten wilt gaan zetten, dient u een keuze te maken. Past u uw tuinplanten aan aan uw bodem? Of past u de bodem aan aan de gewenste tuinplanten? Kortom: grond verbeteren is een vak apart. Wij helpen u ermee.

Waaruit bestaat de bodem in uw tuin?

De bodem in uw tuin bestaat uit een vijftal bestandsdelen:

  • Mineralen
  • Humus
  • Micro-organismen
  • Lucht
  • Water

De structuur van uw grond wordt bepaald door de mineralen en de aanwezige humus. De humus heeft een grote invloed op de hoeveelheid van de aanwezige micro-organismen. De hoeveelheid lucht hangt samen met de grootte van de mineralendeeltjes, de humus en de aanwezigheid van micro-organismen. De hoeveelheid water is afhankelijk van enerzijds de mineralen, dit bepaalt hoeveel water er wordt doorgelaten in de grond. En de humuslaag is weer bepalend voor de hoeveelheid water die vast wordt gehouden.

Mineralen

De mineralen in de bodem vinden hun oorsprong in gesteenten en rotsen waaruit de aardkorst is opgebouwd. De vruchtbaarheid van deze mineralen is afhankelijk van het soort gesteente waarvan de deeltjes afkomstig zijn. De gesteenten en rotsen zijn onder invloeden van ons klimaat uiteengevallen is steeds kleinere stukjes.

Humus

Plantenresten worden dankzij micro-organismen langzaam afgebroken. De substantie die tijdens dat proces ontstaat noemen we humus. Het is een erg complex materiaal dat vetten, koolhydraten en eiwitten bevat. Het is om een viertal redenen belangrijk voor de gezondheid van de grond en planten in uw tuin.

  • Humus houdt voedingsstoffen vast die zich aan het oppervlakte bevinden.
  • Humus verbindt mineralendeeltjes aan elkaar waardoor geen erosie plaatsvindt.
  • Het laat een teveel aan water door en houdt lucht vast in de grond.
  • Micro-organismen hebben de humuslaag als voedselbron, de organismen zijn op hun beurt weer belangrijk voor een gezonde groei van planten.

Het toevoegen van humus zorgt vaak al voor een grote verbetering van de bodem in uw tuin.

Water

Voor de planten in uw tuin is water om twee redenen belangrijk. Allereerst is het onmisbaar in het proces waarbij de plant bladgroenkorrels aanmaakt; de zogenaamde fotosynthese. De andere reden is dat het water zorgt voor het vervoeren van voedingsstoffen vanuit de wortels de plant in.

Water wordt vastgehouden in de bodem in ruimtes tussen de gronddeeltjes. Het is afhankelijk van de grootte van de deeltjes hoeveel water er vastgehouden kan worden. Hoe kleiner de deeltjes, hoe dichter de grond is en hoe beter het water vastgehouden kan worden.

Lucht

De aanwezigheid van lucht is zeer belangrijk voor een gezonde groei van plantenwortels. Ook de micro-organismen zijn ervan afhankelijk. De lucht bevindt zich zoals eerder omschreven in het humus en in de kleine ruimten in de grond tussen de verschillende mineralen. Door (zware) regenval kan deze lucht de grond verlaten. Met het wegtrekken van het water komt de lucht echter weer terug. In grondsoorten waar dit proces lang duurt of nauwelijks plaatsvindt, kan schade ontstaan aan wortels van planten en aan populaties van micro-organismen.

Hoe kunt u de bodem in uw tuin verbeteren?

Doordat de bodem in een tuin eigenlijk nooit perfect is, zullen we deze moeten verbeteren. Mocht u dit niet doen, dan dienen de problemen zich vaak al snel aan! Het resultaat is: planten die niet of slecht groeien en opvallende natte of juist droge plekken in de tuin.

Deze problemen kunt u vrij eenvoudig voorkomen. De meeste problemen zijn op te lossen door het aanvoeren van humus. De eigenschappen zorgen ervoor dat water wordt vastgehouden of juist doorgelaten wordt. En het bevat genoeg bodemleven en voedingsstoffen voor uw planten. Het van tevoren verrichten van een bodemonderzoek zou eventueel gewenst kunnen zijn.