Home Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

Waarom kunt u een bodemonderzoek laten doen?

Een belangrijk onderdeel van uw tuin zijn de planten die u erin plaatst. Het aanslaan van de planten is afhankelijk van een aantal factoren. Zo hebben we te maken met de verschillende seizoenen; niet alle planten zijn tenslotte geschikt om het hele jaar te planten. Een andere belangrijke voorwaarde is de bodem in uw tuin. Bedenk of een bodemonderzoek vereist is, voordat u in uw tuin aan de slag gaat.

Er zijn verschillende grondsoorten en elke grondsoort heeft specifieke kenmerken waardoor de grond wel of niet geschikt is voor de planten die u wilt zetten. Maar hoe weet u nou zeker of uw bodem geschikt is? Om hier uitsluitsel over te geven kunt u een bodemonderzoek laten doen.

Waar kan ik dit bodemonderzoek laten uitvoeren?

Op verschillende websites kunt u een pakket aanvragen waarmee u een bodemonderzoek kunt laten uitvoeren. Er zijn ook tuincentra waar u dit kunt laten doen. In alle gevallen heeft u een monster nodig uit uw tuin.

Het meeste leven in uw tuin bevindt zich in de toplaag. Een monster neemt u dus ook uit de bovenste 30 centimeter van uw grond. Door grond op verschillende plekken uit uw tuin te mengen, krijgt u een goed monster waaruit een algemeen en representatief beeld van de grond in uw tuin geschetst kan worden. Het monster dat genomen wordt, neemt u mee naar uw tuincentrum of verzendt u per post naar de onderzoeker.

Wat gebeurt er met het monster?

De grond die u uit uw tuin heeft genomen, wordt onderzocht op een aantal zaken. In het laboratorium zal er gekeken worden naar de volgende zaken:

 • Zuurtegraad (PH)
 • Het gehalte van organische stof
 • De hoeveelheid NPK’s (meststoffen)
 • Sporenelementen, zoals ijzer, magnesium en zink

Uit het onderzoek zal blijken of de grond in uw tuin van goede kwaliteit is of dat u een aantal elementen moet toevoegen. De bevindingen krijgt u mee in een rapport waarna u zelf aan de slag kunt met allerlei middeltjes. Zo kan het nodig zijn kalk toe te voegen aan de grond of moet er compost worden aangevoerd. Een goede bodem voor uw gewenste tuinplanten is eigenlijk altijd te creëren. U moet alleen net even weten wat u eraan moet doen.

Kosten bodemonderzoek

De kosten voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek is afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste is de grootte van het perceel bepalend. Mocht het perceel enorm groot zijn, dan dienen wellicht meerdere monsters te worden genomen. Het is daarom lastig om een eensluidend tarief te geven voor de kosten van het bodemonderzoek. De kosten kunnen zomaar behoorlijk uiteen lopen.

Als u gaat zoeken op internet, komt u op diverse sites meerdere en afwijkende kostenberekeningen tegen. Benader de juiste bedrijven voor het verrichten van het onderzoek en vraag van tevoren naar een indicatie van de kosten. Dan komt u in ieder geval niet voor vervelende verrassingen te staan.

Mijn bodem is vervuild. Wat nu?

Natuurlijk kan de uitkomst negatief zijn. Dat wil zeggen dat u wordt medegedeeld dat uw bodem deels of in zijn geheel is vervuild. Wat moet je dan doen? Het zou zomaar kunnen dat de bodem tezijnertijd moet worden schoongemaakt. Maar daaraan voorafgaand dienen nog wel een aantal vragen worden beantwoord. We zetten ze voor u op een rijtje.

 • Met welke stoffen is de bodem vervuild?
 • Zit de verontreiniging alleen bij u of ook bij de buren?
 • Zit de verontreiniging diep (bijvoorbeeld ook in het grondwater)?
 • Zijn er risico’s voor u, omwonenden en het milieu?
 • Kan de verontreiniging zich verspreiden? En zo ja, hoe snel?
 • Is saneren noodzakelijk?
 • Wie is er verantwoordelijk voor de verontreiniging?

U hoeft niet direct in de stress te schieten, als uw bodem onverhoopt vervuild zou zijn. De vraag is dan of het door de professionals noodzakelijk wordt geacht de bodem te saneren. Als dat het geval is, komt u weer een volgend traject waarin de onderzoekers u zullen voorzien van de nodige tips.

 

 

LEAVE YOUR COMMENT

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close