Home Bodemsysteem

Bodemsysteem

Bodemsysteem – wat is het?

Het bodemsysteem is een complex natuurkundig systeem dat erg belangrijk is in uw tuin. Het is bepalend voor het plantenleven en het bepaalt in welke mate water wordt vastgehouden in de grond. Het leven van micro-organismen dat zich in de bodem bevindt, speelt een grote rol in het bodemsysteem. Grond verbeteren moet dan ook zorgvuldig gebeuren.

Het bodemsysteem bestaat grofweg uit de volgende drie onderdelen:

  • Bodemstructuur
  • Bodemleven
  • Chemie

Waarvoor zorgt de bodemstructuur?

De bodem van uw tuin is bepalend voor de groei en bloei van uw tuinplanten. De grondsoort bepaalt dit voor een groot gedeelte. Elke soort grond heeft specifieke eigenschappen waarop bepaalde soorten planten al dan niet gedijen.

De grond kan in vier soorten worden ingedeeld:

  • Kleigrond
  • Zandgrond
  • Leem
  • Veengrond

Kleigrond bestaat voor 30% uit mineralen. Deze grond is erg kleverig en zwaar. Kleigrond is erg moeilijk te bewerken, doordat deze erg vast en compact is. In natte periodes verloopt afwatering erg moeizaam, terwijl in warme droge perioden er juist een erg harde toplaag ontstaat.

Zandgrond heeft 25% mineralendeeltjes in zich die een stuk groter zijn dan kleideeltjes. Hierdoor is de grond erg waterdoorlatend. Doordat het water zo makkelijk wordt afgevoerd, gaat ook de voeding snel verloren. Zandgrond is wel erg gemakkelijk te bewerken en heeft de eigenschap erg snel op te warmen.

Leem bestaat voor een derde uit klei, een derde uit zand en een derde uit slib. Deze grond is erg geschikt voor in uw tuin. Goede eigenschappen van klei en zand gecombineerd met slib zorgen voor de benodigde meststoffen voor uw tuinplanten.

Veen ontstaat uit afgestorven planten. Veengrond heeft de eigenschap erg veel water vast te houden en valt te vergelijken met een spons. Veen is erg kalkarm en kan rotting veroorzaken bij plantenwortels doordat het zo nat is.

Wat wordt er verstaan onder het bodemleven?

Het bodemleven in uw tuin is bepalend voor het verwerken van meststoffen. Hierdoor wordt bepaald in welke mate de meststoffen ook daadwerkelijk worden opgenomen door de plant. U kunt bijvoorbeeld compost aan laten voeren om uw planten van mest te voorzien. Maar als er geen micro-organismen zijn die dit omzetten in hummus blijft het als mest in uw tuin liggen.

Het bodemleven kunt u activeren door koemestkorrels toe te voegen. Hierin zitten de benodigde bacteriën die de meststoffen om kunnen zetten, zodat het ook daadwerkelijk mest wordt voor uw planten. Ook insecten spelen hierin een belangrijke rol. Zij verteren de grove plantenresten en zetten dit om in humus, waardoor de micro-organismen hun bijdrage kunnen leveren. Regenwormen en pissebedden zijn de insecten die van waarde zijn voor uw tuin.

Plantenresten die in uw tuin aanwezig zijn, kunt u indien mogelijk het beste composteren. Op die manier kunt u het bodemleven van voeding voorzien. In sommige tuinen is het wellicht helemaal niet nodig alle plantenresten te verwijderen. Het bodemleven zal dan vanzelf zorgen voor het omzetten in humus.

Waarvoor zorgt de chemie in de bodem?

Het omzetten van de verschillende soorten bemesting leidt tot allerlei chemische processen. Dit soort processen zijn van onschatbare waarde voor het verwerken van voedingsstoffen richting uw planten. De chemie in de bodem van uw tuin heeft een grote samenhang met de zuurtegraad van uw bodem, de hoeveelheid water, lucht, bodemleven en temperatuur. Continu is dit aan verandering onderhevig door invloeden van de natuur, maar er zal zich ondanks de weersveranderingen een natuurlijk evenwicht ontwikkelen.

Grote ingrepen door ons eigen toedoen zal dit evenwicht verstoren. Het veranderen van de zuurtegraad, toevoegen van kalk of het aanvoeren van compost zijn voorbeelden hiervan. Een verstoring van dit evenwicht hoeft niet slecht te zijn voor uw tuin. Besef wel dat veranderingen slechts een tijdelijke verstoring teweeg zullen brengen. Geleidelijk zal het evenwicht weer gevonden worden dankzij de chemie in de bodem van uw tuin.

 

LEAVE YOUR COMMENT

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close