Graszaad

Grassenfamilie (Gramineae of Poaceae)

Over de hele wereld vinden we grassoorten. Zelfs op Antarctica groeit gras. Onze planeet bestaat voor ongeveer 20% uit gras. De grassenfamilie is met maar liefst 12.000 verschillende soorten dan ook één van de meest uitgebreide in het plantenrijk. Graszaad is er dus in evenveel soorten. We kennen verschillende soorten grassen

 1. Gazongrassen
 2. Siergrassen
 3. Gewasgrassen

Als u heeft gezocht met de term ‘Graszaad’ zoekt u waarschijnlijk graszaad om uw gazon te zaaien of te herstellen. Gaat u gras zaaien voor een gazon en wilt u graszaad kopen? Kijk vooraf dan even op de pagina Graszaad kopen.

Graszaad kopen via Bol.com

Klik hier voor als u meer informatie zoekt over siergrassen

Graszaad
Graszaad

Wat zijn de kenmerken van gras?

Gras is altijd opgebouwd uit een stengel die vaak uit meerdere delen bestaat. De verschillende delen van de stengel is door middel van de verdikkingen in delen te onderscheiden. Bij de verdikkingen ontstaan nieuwe bladen die wij als grassprieten herkennen. De stengel is in de meeste gevallen hol.

Wat is de bloeiwijze van gras?

Om zaden te vormen dient de grasplant eerst tot bloei te komen. Het bloeien van diverse grassoorten wordt door velen als vervelend ervaren. Doordat grassen elkaar bestuiven middels de wind, komen er gigantische hoeveelheden stuifmeel vrij. Hooikoorts is een allergische reactie op het vrijkomen van het stuifmeel, ook wel pollen genoemd.

Welke gewassen zijn ook grassoorten?

Bij gras denkt u waarschijnlijk meteen aan een groen gazon of weiland. Er zijn echter enorm veel grassoorten die niet als gazongras geschikt zijn. Veel van de grassoorten dienen als voedsel voor de gehele wereldbevolking. Hieronder vindt u een opsomming van grasplanten waarvan de zaden als voedsel dienen.

 • Mais
 • Tarwe
 • Haver
 • Gerst
 • Rogge
 • Spelt
 • Rijst
 • Bamboe

Welke grassen zijn geschikt voor het gazon?

Als gazongras zijn slechts een beperkt aantal grassoorten geschikt. Dit omdat we verschillende eisen stellen aan het gazon:

 • Moet groen zijn
 • Moet kort gemaaid kunnen worden
 • Moet zacht zijn
 • Moet zichzelf kunnen herstellen
 • Moet bestand zijn tegen betreding
 • Moet makkelijk te onderhouden zijn

Door deze eisen in combinatie met ons klimaat vallen enorm veel grassoorten af. Grassoorten die wel geschikt zijn, worden altijd als zaaimengsel gebruikt. Een gazon bestaat altijd uit twee of drie soorten gras. Dit doet men om de beste eigenschappen van de grassoorten met elkaar te combineren. Zo groeit een gazon altijd mooi dicht, blijft het bij droogte lang groen en zal het ook in de winter bestand zijn tegen de weersomstandigheden. De diverse soorten gras die geschikt zijn als gazongras:

 • Engels raaigras
 • Veldbeemdgras
 • Roodzwenkgras
 • Roodzwenkgras met fijne uitlopers
 • Hard zwenkgras
 • Gewoon struisgras

Hoe weet u of u kwalitatief goed graszaad koopt?

Graszaad valt onder de controle van de N.A.K., de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Deze onafhankelijke organisatie controleert het graszaad op gezondheid, kwaliteit en naamgeving. Zoals hierboven is omschreven, zijn er veel verschillende rassen van gras. Deze hebben een naam gekregen, zodat iedereen weet welk grastype het betreft. Dit maakt het mogelijk om de juiste soorten gras te bestellen voor bijvoorbeeld het inzaaien van een gazon. Of ook daadwerkelijk de juiste soort graszaden in een verpakking zit, wordt door de N.A.K. gecontroleerd. De gezondheid van de zaden is erg belangrijk. Schimmels kunnen de kieming van het zaad verstoren. De opkomst van het graszaad is dan erg slecht. De kwaliteit van graszaad wordt door een aantal factoren bepaald:

 • Kiemkracht
 • Verontreinigingen
 • Zuiverheid

Kiemkracht

De kiemkracht van het graszaad moet volgens de regels van het N.A.K. minimaal 80% zijn. Onder kiemkracht wordt verstaan: het percentage zaad dat ontkiemt onder bepaalde kiemomstandigheden. Voor de kiemomstandigheden zijn de juiste hoeveelheid licht, vocht en temperatuur belangrijk. Voor meer informatie over het ontkiemen van gras kunt u de pagina Graszaad ontkiemen raadplegen.

Verontreinigingen

In de verpakkingen met graszaad mogen geen verontreinigingen zitten. Er zijn verschillende vormen van verontreinigingen die kunnen zorgen voor het afkeuren van een product. Dit kan zijn doordat er grond of steentjes in de verpakking zitten. Erger is het als er zaden van ongewenste planten (onkruid) in zitten. Normaal gesproken worden deze verontreinigingen eruit gezeefd, maar desondanks bestaat er altijd de kans dat er vuil in een verpakking komt.

Zuiverheid

De zuiverheid van graszaad moet naar regels van de N.A.K. maar liefst 98% zijn. Een verpakking met Engels raaigras moet dus minimaal 98% Engels raaigras bevatten, en slechts 2% zaad van een ander grassoort (geen onkruid). Mocht u na het zaaien van gras nog genoeg graszaad over hebben, dan is er de mogelijkheid het zaad te bewaren. Dat moet echter wel op een bepaalde wijze plaatsvinden. Kijk hiervoor op Graszaad bewaren.