Terras aanleggen

Kunt u zelf een terras aanleggen?

Een terras aanleggen kunt u mogelijk best zelf. Met de juiste instructies zou het voor iedereen mogelijk moeten zijn een terras aan te leggen. Wel is er een aantal punten die het lastig maken om dit te doen zonder de hulp van een vakman of stratenmaker.

  • Hoewel alle bestratingsgereedschappen en -materialen te koop of te huur zijn, is enige vaardigheid vereist om hiermee te werken.
  • Qua logistiek dient ook e.e.a. geregeld te worden, een auto met trekhaak en aanhanger is absoluut nodig.
  • Het is fysiek vrij zwaar werk, houd hier rekening mee voordat u er zelf aan begint.

Indien u het aandurft om zelf een terras aan te leggen, zorg er dan voor dat u goed voorbereid aan de slag gaat!

Zelf terras aanleggen – handleiding

Het 7 stappenplan voor een terras aanleggen:

  • Bestellen van bestrating en materialen
  • Uitzetten van de grootte en hoogte van het terras
  • Afgraven van grond
  • Ophogen met witzand
  • Egaliseren en verdichten
  • Leggen van bestrating
  • Aftrillen en invegen van het terras

Bestellen van bestrating en materialen

Bij een terras aanleggen is het belangrijk te zorgen voor de juiste gereedschap en de bestrating zelf. Voordat u de bestrating gaat bestellen, is het belangrijk te weten hoeveel m2 u nodig heeft. Indien het formaat van het terras nog niet vast ligt, dient u er rekening mee te houden dat elke zitplaats op het terras 2,5 m2 bedraagt. Als laatste dient u rekening te houden met een verlies van 5%. Dit ontstaat doordat u tegels moet inslijpen of stenen moet knippen.

Uitzetten van de grootte en hoogte van het terras

Als u in de tuin aan de slag gaat, begint u allereerst met het uitzetten van het terras. Dat doet u door touwtjes te spannen tussen piketpaaltjes. Meet nauwkeurig het terras op en zet langs de buitenkant piketpaaltjes. Met behulp van een waterpas zorgt u ervoor dat er een afschot in komt van 2%. Dit moet er later voor zorgen dat er geen plassen blijven staan bij regenval. Per strekkende meter terras loopt het dus 2 centimeter af naar één zijde. Het afschot is altijd van de woning af om wateroverlast te beperken.

Afgraven van grond

Graaf vervolgens de ondergrond dusdanig af dat er een ruimte van 20 centimeter onder het toekomstige niveau van de bestrating komt. De grond in uw tuin is meestal niet schoon of is vanwege de structuur ongeschikt voor het leggen van bestrating. Daarom is het belangrijk dat deze grond afgegraven en afgevoerd wordt.

Ophogen met witzand

Een terras aanleggen kan alleen succesvol zijn als de ondergrond voor het terras wordt voorzien van witzand. Hoog de grond dusdanig op zodat de bestrating die er nog op komt op de juiste hoogte komt.

Egaliseren en verdichten

De grond die opgehoogd is, wordt met een hark netjes vlak gemaakt. Vervolgens is er een trilplaat nodig om de grond te verdichten. Door de grond te verdichten ontstaat er een ondergrond die verzakkingen in de toekomst uitsluit. Als na het verdichten van de grond er nog steeds voldoende witzand ligt, kan deze met een waterpas geëgaliseerd worden. De bedding moet perfect glad gestreken worden en u dient rekening te houden met het afschot van 2%.

Leggen van bestrating

Op de bedding kan de bestrating worden gelegd. Let goed op in welk verband er gelegd wordt, en of de stenen en tegels nauwkeurig op elkaar aansluiten. Controleer regelmatig of de stenen recht liggen en er geen foutjes ontstaan in het verband. Stenen of tegels die op maat moeten worden gemaakt, kunnen het beste direct geknipt of geslepen worden. Dit voorkomt problemen bij het aanhouden van de juiste onderlinge afstand.

Aftrillen en invegen van het terras

Bij een terras aanleggen dient deze, nadat de hele bestrating van het terras is gelegd, afgetrild te worden. Dit geldt overigens alleen als er geen tegels worden gelegd. Tegels worden met een rubberen hamer aangeslagen en niet afgetrild. Door waaltjes en klinkers af te trillen komen ze mooi gelijk te liggen. Het invegen van het terras gebeurt met brekerzand en vult alle voegen tussen de afzonderlijke klinkers en waaltjes. Hierdoor komt de terrasbestrating vast te liggen en wordt voorkomen dat vuil en met name onkruid zich in de voegen gaat nestelen.