Tuinaarde

Wat is tuinaarde?

Tuinaarde bestaat uit een aantal delen. Het kan als volgt worden omschreven: Grond, aarde, bodem ofwel teelaarde is een mengsel van vier elementen: minerale en organische deeltjes, water en lucht.

Minerale deeltjes: De resten van verweerd oergesteente (bergen en rotsen) aangevoerd en afgezet door rivieren, de zee en wind. Bekend als zand en klei.

Organische deeltjes: Omvat alles wat leeft of ooit geleefd heeft. Onder de levende schare zijn er zoal bacteriën, schimmels en plantenwortels. Maar er zijn ook nog wormen, insecten en mollen. Alles wat leeft gaat dood. In de grond verteren de resten tot organische stof, ook wel humus genoemd. De humus vormt de spil in het kringloopproces dat zo kenmerkend is voor het leven op aarde: eten en gegeten worden.

Water: Water is van levensbelang. De grond voedt zich van twee kanten met water. Van boven met regenwater en van onderen met grondwater.

Lucht: Tussen de vaste deeltjes (minerale en organische) bevinden zich poriën. Als deze niet gevuld zijn met water, zijn het belangrijke luchtkamertjes. Voor het bodemleven en de groei van plantenwortels is zuurstof nodig. Het verklaart waarom planten met natte voeten afsterven, de moeras- en waterplanten uiteraard uitgezonderd.

Hoe ziet tuinaarde eruit?

Tuinaarde heeft het meeste weg van een vermenging van zand met compost. Het bezit dus zand en gedeeltelijk verteerde plantenresten. Tuinaarde is erg donker van kleur en ruikt naar bosgrond. In goede tuinaarde zitten geen onkruiden of stukjes steen, plastic of ander afval. Tuinaarde kunt u bij elk tuincentrum halen, net als de bemeste variant ervan. Bij hoveniersbedrijven en bestratingsbedrijven kunt u ook tuinaarde bestellen die in een big bag (1m3) zit. Grotere hoeveelheden voor uw tuin kunnen ook los gestort worden.

Waarvoor kunt u tuinaarde gebruiken?

Tuinaarde voor de bodem van uw tuin kunt u gebruiken voor allerlei doeleinden in uw tuin. Kleine hoeveelheden om borders aan te vullen of grotere hoeveelheden voor het ophogen van uw tuin.

  • Borders aanvullen
  • Gazon ophogen
  • Bodem voor beplanting
  • Algeheel ophogen van de tuin

Hoe kunt u de tuin ophogen met tuinaarde?

Bij de aanleg van tuinen wordt er nogal wat tuinaarde verplaatst. Voordat je ermee begint, is het goed de hoogten in de tuin te weten. Een tuin kan op het oog vlak lijken, maar toch een aanzienlijk verval hebben. Hoogteverschillen van enkele decimeters zie je makkelijk over het hoofd. Een hoogtemeting voer je uit met een waterpasinstrument. Als er grond wordt verplaatst, zorg er dan voor dat de oorspronkelijke toplaag apart wordt gehouden om in de afwerking opnieuw als toplaag te gebruiken. Hiermee houd je de natuurlijke opbouw van de grond intact en spaar je het bodemleven.

Er wordt veel met grond gerommeld, wees op je hoede. Enkele tips voor de praktijk:

  • Ga in zee met een betrouwbare leverancier met een goede naam.
  • Zonder ‘Schone-Grond-Verklaring’ geen grond aannemen; laat ze er niet alleen mee wapperen maar léés ook de beoordeling van de grond.
  • Zorg ervoor dat de bovenlaag eerst wordt losgemaakt vóór de nieuwe grond wordt aangebracht, ter voorkoming van het ontstaan van een ondoordringbare laag.
  • Opgebrachte tuinaarde zal enige tijd nazakken (inklinken). Afhankelijk van de ondergrond breng je een extra hoeveelheid aan.

Wat is het voordeel van bemeste tuinaarde?

Tuinplanten leven niet alleen van water en lucht, ze eten wel degelijk. De ‘schijf van vijf’ wat betreft de voedingsstoffen voor planten bestaat uit stikstof (N), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg) en calcium (Ca), met de zogenaamde sporenelementen als vitamientjes. Als verwende tuiniers stellen we hoge eisen: een gazon als een biljartlaken, een lange bloei en een rijke oogst. Vervolgens oogsten we, harken en knippen we, gooien al het afval op een hoop en voeren het af. Daarmee is de natuurlijke kringloop doorbroken. In de vrije natuur hoef je niets te doen, ons consumptief gedrag noopt ons tot compenseren; het bijvoeden van de planten in de vorm van mesten.

Het onderwerp bemesting blijft veel vragen oproepen. Ik denk doordat structuurverbeteraars en meststoffen op één hoop worden geveegd. Daar bovenop maakt het onoverzichtelijke aanbod in de tuincentra de keuze niet eenvoudiger. Tegenwoordig staat er voor iedere tuinplant een pak mest op de plank. Dit is onzin! Het komt praktisch op hetzelfde neer, alleen de samenstelling wisselt wat. Als je ruimte genoeg hebt in de schuur, kan het geen kwaad.

Plantenvoedsel in de grond stoppen – ofwel bemesten – kan op twee manieren, met organische meststoffen of met kunstmest. Deze laatste groep is uit de tijd en is hooguit te gebruiken voor het gazon. Let op de dosering, de voedingsstoffen zijn sterk geconcentreerd en je geeft snel te veel, wat een averechts effect heeft: overbemesting en verbranding. De natuurminnende tuinier werkt met organische mest in enkelvoudige of samengestelde vorm.

Om terug te komen op de vraag, wat is het voordeel van bemeste tuinaarde? Het voordeel van bemeste tuinaarde is dat de grond die je aanvoert een extra bemesting heeft gehad. De grond is voorzien van grote hoeveelheden meststoffen. Hierdoor kan de grond gedurende een langere periode meststoffen afstaan aan de planten in uw tuin. Helaas is het geen onuitputtelijke bron en dient er uiteindelijk toch weer bemest te worden.

Er zijn meerdere manieren om uw grond te verbeteren. Ook de pagina Tuinaanleg vertelt u nog meer en vooral algemene informatie over het aanleggen en bewerken van uw tuin.