Vijvers

Alles over de vijver in uw tuin

De tuinvijver mag zich in een toenemende populariteit verheugen. Ze verschijnen in allerlei soorten, maten en plaatsen in vele verschillende tuinen. De meeste mensen die een vijver in hun tuin (laten) aanleggen zijn er echter niet mee vertrouwd en het gevolg is dat er problemen ontstaan en vele vragen opdoemen. Bij de mensen die hun vijver zelf aanleggen, beginnen die vragen eigenlijk al bij de keuze van de materialen.

Op www.tuinpedia.nl proberen we op de belangrijkste vragen een antwoord te geven. Daarbij gaat het niet alleen om vorm en grootte, maar ook om de functie en de beste plaats van de vijver in het geheel van de tuin. Het gaat dan vooral om de esthetische en architectonische waarde van de vijver in de tuin. Natuurlijk is het zo dat smaken verschillen, maar over de verbinding tussen de vijver met de andere onderdelen vallen zeker belangrijke aanwijzingen te geven. Door het water worden flora en fauna met elkaar verbonden en dat geeft een extra dimensie aan de tuin. Door die verbinding ontstaan echter ook beperkingen en grenzen. Zo kan een vijver een grote ergernis worden als het water binnen korte tijd vol algen zit, troebel wordt en soms nog gaat stinken ook. Ook een te weelderige plantengroei kan ervoor zorgen dat de vijver meer op een pan erwtensoep gaat lijken dan op een mooie waterpartij die de beleving van de natuur vergroot. Die beperkingen en grenzen vloeien voort uit het feit dat een vijver eigenlijk maar een heel klein stukje water is in vergelijking met de sloten en de meren in de vrije natuur.

Omdat die vijver maar zo weinig water bevat, moet er een verstandige keuze gemaakt worden voor wat betreft de planten en dient het onderhoud intensief te zijn. Dat moet voor de ware tuinliefhebber op zich geen probleem zijn, want het grootste tuinplezier komt niet van het bedenken van leuke plannen, maar juist van het bezig zijn met de tuin. Is er niet zoveel tijd beschikbaar of is de zin om in de tuin te werken niet aanwezig kies dan beslist niet voor een tuinvijver. Een tuinvijver heeft namelijk aandacht nodig en vergt een regelmatig onderhoud. Gebeurt dat niet dan ontstaan in de regel grote ergernissen. Het resultaat valt dan niet alleen tegen, maar de vijver kan dan ook de hele tuin verstoren. Uit het voorgaande moet niet afgeleid worden dat het een monnikenkarwei is om een tuinvijver te onderhouden (het onderhoud van een gazon eist meer tijd), maar dat een regelmatige controle en op tijd ingrijpen geboden zijn. Naast de aanleg komen op deze pagina ook de controle en de oplossingen van de problemen die eventueel ontstaan aan bod. Via de antwoorden op de 101 vragen die gesteld worden, ontstaat een soort wegwijzer door het gebied dat zich in en rond de vijver bevindt. Bij die antwoorden is de natuur als leidraad gekozen, waarbij het begrip biologisch evenwicht een belangrijke rol speelt. Het valt niet mee om dat biologisch evenwicht in de tuinvijver te krijgen en om het er te houden. Toch is het de moeite waard om met een Vlaams spreekwoord te eindigen: ‘Als er geen water meer is, kent men de weerde van de put’.

Vijver aanleggen

Meer informatie over vijver aanleggen vindt u hier: Vijver aanleggen

Alle berichten die betrekking hebben op vijvers

[ic_add_posts category=’vijvers’ showposts=’10’ template=’posts_loop_template.php’.]