Emelten

Emelten

In uw gazon kunnen verschillende insecten leven die het gazon aan kunnen tasten. Emelten is daar één soort van. Het zijn larven die leven in de bodem van uw gazon en op die manier het gazon aantasten. Lees hier meer over deze insecten en hoe u ze kunt bestrijden.

Wat zijn emelten?

Emelten zijn de larven van de langpootmug (hooiwagen). Deze langpootmug leeft op en rond het gras en legt daar ook eitjes waaruit na 10 tot 14 dagen emelten geboren worden. Deze larven worden met name geboren in de tweede week van september. Deze verblijven gedurende één seizoen onder de grond actief. Ze komen vooral voor in weilanden en gazons, maar kunnen ook op akkers gewassen aantasten.

Hoe zien emelten eruit?

Deze larven zien er uit als een kruising tussen een worm en een rups. Ze zijn grijs van kleur en hebben geen pootjes. De larven ontpoppen zich waarna de langpootmug zich boven de grond zal ontwikkelen. U kunt uw gazon controleren op emelten bij regenachtig weer. Leg een vuilniszak of een stuk zwarte folie op het gazon. De emelten wanen zich onder de grond en zullen onder het plastic maar op uw gazon blijven liggen. Hieronder ziet u een afbeelding van emelten.

Emelten

Bij het vaststellen van het probleem en bestrijding is het handig om te weten hoe de volwassen versie van de emelt eruit ziet. De langpootmug is zowel letterlijk als figuurlijk een grote mug met lange poten. Iedereen heeft ze wel eens gezien. In de zomer komen ze vaak ook naar binnen gevlogen, op het licht af. Er zijn in totaliteit acht soorten langpootmuggen die larven voortbrengen die schadelijk zijn voor het gazon.

Wat voor schade veroorzaken emelten in het gazon?

Emelten houden zich overdag op in kleine holletjes onder de grond. Onder de grond voeden ze zich met de wortels van de grasplant.  ’s Nachts komen ze naar boven en eten ze van groene delen van een plant. Dit kan van gras zijn maar ook van jonge kool, sla of andere groenteplantjes. Boeren kunnen hier veel schade van ondervinden.

Maar ook voor gazonbezitters kunnen ze een echte plaag vormen. Ze voorkomen de aangroei van nieuwe grassprieten, waardoor het gazon op bepaalde plekken erg kaal kan gaan ogen. Er zijn populaties van 1000 emelten per m2 gazon aangetroffen. Doordat ze ook de wortels van uw gazon aantasten kan dit, met name in droge perioden, zorgen voor het gedeeltelijk afsterven van uw gazon. Het merendeel van de emelten worden geboren in de tweede week van september en ontwikkelen zich razendsnel. Tijdens hun groei worden ze steeds vraatzuchtiger.

Gedurende de winter blijven ze naar voedsel zoeken, mits de temperaturen het toelaten. Van maart tot mei, als ze bijna volgroeid zijn, richten ze de grootste schade aan. Begin van de zomer zullen ze gaan verpoppen tot de langpootmug. Bijkomend probleem is dat, net als bij engerlingen , vogels dol op de larven zijn. Hele gazons worden omgespit door kraaien, kauwen, merels en spreeuwen. Op zoek naar larven moet uw gazon wijken, en als de vogels vertrekken blijven er omgeploegde stukken gazon achter.

Hoe bestrijd je emelten?

Voordat u de emelten gaat bestrijden, is het handig vast te stellen of het noodzakelijk is. U doet dit zoals gezegd door een stuk plastic op het gazon te leggen bij regenachtig weer. Emelten blijven dan onder het folie en op het gazon liggen, en na het oplichten van het plastic kunt u de aantallen tellen. Onder de 20 emelten stelt niets voor, er is dan erg weinig aan de hand voor uw gazon. Het gazon zal uit zichzelf herstellen. Indien het er meer zijn, ooit wel 1000 per m2, kunt u overgaan tot bestrijding in de maanden oktober, november en december.

Emelten zijn vrij slecht te bestrijden, doordat ze zich in de grond ophouden. Het beste kun je emelten kunnen bestreden worden door:

  • Bestrijdingsmiddelen
  • Parasitaire aaltjes

Welke bestrijdingsmiddelen zijn tegen emelten hoe pas je ze toe?

Er zijn producten bij tuincentra en boerenbond verkrijgbaar, maar die zijn vaak niet sterk genoeg om de grotere exemplaren uit te roeien. Merit-turf vormt een uitzondering op deze middeltjes. Het is een erg sterk middel en toont zich bijzonder effectief tegen emelten. Dit is echter alleen voor de professionele bestrijder te gebruiken. U zult hiervoor een expert moeten raadplegen.

Voor de bestrijding van de emelt moet u eerst goed onderzoeken waar de langpootmug zich bevindt. Van eind september tot begin oktober zullen grote aantallen zich over de gazons verspreiden. Twee tot vier weken nadat u deze langpootmuggen heeft waargenomen dient u deze plekken te behandelen.

De meeste middeltjes dienen over het gazon te worden verspreid, bij voorkeur 2 tot 6 weken na het zien van langpootmuggen op uw gazon. De larven zijn dan nog klein en dus erg kwetsbaar. Na het uitstrooien van het product dient het gazon beregend te worden waardoor het middel op lost. De middeltjes hebben een tweedelige werking. Allereerst komt de stof vaak direct in contact met de insecten. Bovendien nemen grasplanten het op en houden het vast in de wortels. Als de emelten zich tegoed doen aan de grassprieten, krijgen ze het middel nogmaals binnen.

Wat zijn parasitaire aaltjes en wat doen ze?

Een andere oplossing biedt het toepassen van parasitaire aaltjes. Deze biologische manier van bestrijden is het meest milieuvriendelijk. De aaltjes die u loslaat op het gazon, gaan op zoek naar een gastheer en zullen deze van binnenuit doden.