Gazon bemesten

Wanneer bemest je eigenlijk je gazon? Waar moet je eigenlijk op letten, is er misschien een handig schema?

Waarom moet u het gazon bemesten?

Uw gazon bemesten is nodig om het gazon van voldoende voeding te voorzien. Door deze voeding zal het gazon aanzienlijk beter gaan groeien. Deze groei is om verschillende redenen erg belangrijk:

  • Het krijgt een donkergroene kleur.
  • Uw gazon krijgt een goede conditie.
  • Het bevordert het herstel van uw gazon.

Bemest om bovenstaande redenen regelmatig uw gazon. Onder regelmatig gazon bemesten verstaan we tijdens het groeiseizoen elke zes weken. Het groeiseizoen loopt vanaf maart tot en met november. Het is wel af te raden om in de eerste maand al mest te gebruiken. Hoewel het gras al groeit, gebeurt dit erg langzaam. Meststoffen zullen dus nog niet opgenomen worden. En om dezelfde reden is het af te raden in de laatste maand nog te bemesten.

Welke meststoffen heeft uw gazon nodig?

Om uw gazon van de juiste voedingstoffen te voorzien, dient u de volgende meststoffen (N.P.K.’s) te geven:

  • Stikstof (N), zorgt voor de groei van de plant.
  • Fosfor (P), zorgt voor de wortelvorming van de plant.
  • Kalium (K), geeft gras voldoende weerstand.
  • IJzer, geeft gras een donkergroene kleur.

Hoe bemest u het gazon?

Gazon bemesten met kunstmest

Voordat u begint met het uitstrooien van de kunstmest, dient het gazon gemaaid te zijn. Doe dit dan ook bij droog weer. Gebruik van de kunstmest 1 kg per 25 m2. Deel de bemesting eventueel in delen op om een gelijkmatige verspreiding mogelijk te maken. Na het uitstrooien van de kunstmest dient u direct uw tuinberegening of sproeier aanzetten. Laat deze aan staan totdat elk korreltje mest opgelost is. Anders kan de mest uw gazon verbranden en lelijke plekken opleveren.

Gazon bemesten met een organische meststof

Te veel mest is niet goed en brengt schade toe aan de grasplanten. Lees de aanwijzingen op de verpakking nauwkeurig. Voor het geven van mest dient u altijd het gazon te maaien. Het beste kunt u de mest uitstrooien bij droog weer, maar met regen in aantocht. Mocht de regen dan achterwege blijven, dan dient u met de sproeier alsnog het gazon te beregenen. De afgewogen hoeveelheid mest deelt u in twee gelijke delen. U bemest het gazon eerst in de breedte en vervolgens gebruikt u het tweede deel voor de lengterichting van het gazon. Draag bij het uitstrooien van de mest wel altijd handschoenen.

Gebruik van strooiwagen

Strooi de helft van de kunstmest per keer en rijdt twee keer, eenmaal in lengterichting en eenmaal in de breedte. Als er naast de rand van het gazon voldoende ruimte is, legt men een strook linnen neer en duwt de wagen daarop voor het draaien. Hierdoor voorkomt men dat de mest aan de rand ongelijkmatig wordt gestrooid.

Wanneer bemest je eigenlijk je gazon?