1. Home
 2. Graszoden leggen

Graszoden leggen

Graszoden leggen, hoe kunt u dit zelf uitvoeren?

Graszoden leggen- gaat u het zelf doen? Dan vindt u op deze pagina alles wat u moet weten: een compleet stappenplan dat u stap voor stap meeneemt in het graszoden leggen. Geeft u toch de voorkeur aan het laten leggen van graszoden? Dat kan, kijk dan eens op www.graszoden-prijzen.nl. Hier vindt u graszodenleggers uit elke provincie. Via hun website kunt u dan een aanvraag doen waarna zij voor u de graszoden komen leggen.

 

Graszoden leggen of een gazon inzaaien?

Bij de aanleg van het gazon heeft u de keuze uit het inzaaien van het gazon en graszoden leggen. Wat is het verschil in beide methoden en wat is voor u de meest geschikte optie? Het grote verschil zit vooral in de tijd die nodig is om tot een volwaardig gazon te komen. Wanneer u kiest voor graszoden leggen heeft u binnen 14 dagen een volwaardig en kwalitatief zeer hoogwaardig gazon, kiest u ervoor om het gazon in te zaaien dan kan dit vele maanden duren. Hieronder vindt u een opsomming met de voordelen van beide methoden. Hierna is de keuze aan u!

Voordelen graszoden leggen:

 • Kwalitatief zeer hoogwaardige graszoden
 • Graszoden worden gelegd zonder onkruid
 • Na 14 dagen een nieuw gazon dat in gebruik genomen kan worden
 • Eenvoudig onderhoud
 • U hoeft het gazon niet bij te zaaien

Voordelen gras zaaien:

 • Goedkoper dan graszoden leggen
 • Ook geschikt voor hellingen en taluds
 • Grote diversiteit aan zaadmengsels
 • Licht werk

Graszoden leggen, op welke wijze kunt u dit het beste doen?

Speciaal voor tuinbezitters die zelf graszoden leggen, heeft Tuinpedia.nl een handleiding geschreven. De handleiding neemt u in 7 stappen mee in het aanleggen van een nieuw gazon. Ook kunt u de algemene pagina Graszoden raadplegen. Graszoden leggen wordt heel eenvoudig middels de onderstaande 7 stappen. De gehele handleiding voor effectief graszoden leggen is terug te vinden onder aan deze pagina.

 1. De ondergrond schoonmaken
 2. De ondergrond bewerkbaar maken
 3. De ondergrond egaliseren
 4. De ondergrond bemesten
 5. De graszoden uitrollen
 6. De graszoden insnijden
 7. De graszoden afwalsen

1. De ondergrond schoonmaken

Als er al een gazon ligt wat aan vervanging toe is, dan dient deze eerst te worden verwijderd. Dit kunt u doen met een spade of met een graszodensnijder die u kunt huren. Het oude gazon volledig verwijderen kost meer tijd dan omspitten, maar levert uiteindelijk wél een beter resultaat. Indien u ervoor kiest om het gazon om te spitten, dan doet u er goed aan het oude gazon te verdelgen. U kunt dit doen door Round-up te vernevelen over het gazon. Na twee weken zal het gazon afsterven en eenvoudig om te spitten zijn.

Indien u geen oud gazon heeft en deze dus niet wil verwijderen, moet u er wel voor zorgen dat de ondergrond onkruid-, vuil- en puinvrij is. Onkruid kan in een later stadium het gazon gaan ontsieren, en de grond is onmogelijk te egaliseren met grove delen erin.

2. De ondergrond bewerkbaar maken

Om het graszoden leggen een succes te laten zijn, is het aan te raden om de ondergrond goed los te maken. Hierdoor kunnen de wortels van de graszoden sneller wortelen. Als de ondergrond los en korrelig is, dan kunt u bovendien beter egaliseren dan met een dichte en harde ondergrond. Vaak is het noodzakelijk om hiervoor een frees te gebruiken. Dit apparaat maakt de grond perfect fijn en goed bewerkbaar. Indien de grond niet overal even diep is losgemaakt, zal deze later ongelijk inklinken. Het is dus belangrijk om de ondergrond overal even diep los te maken.

3. De ondergrond egaliseren

Voor een strak en egaal gazon is het erg belangrijk – voordat u de graszoden gaat leggen – dat de ondergrond volledig vlak en gelijkmatig verdicht is. Maak de ondergrond eerst grof egaal (egaliseren) met een hark. Druk de grond plat met een plank of wals voor een stevige ondergrond. U kunt ook zelf de grond aanlopen, maar dat kost wat meer tijd. Nadat de grond gelijkmatig is verdicht wordt de toplaag losgemaakt en met een waterpas gelijkgemaakt. Het egaliseren van de ondergrond zorgt voor een mooi aanblik van uw gazon, voorkomt latere problemen bij het maaien en is dus bevorderlijk voor het succesvolle proces van graszoden leggen.

4. De ondergrond bemesten

De bodem bemesten kunt u het beste met kippenmestkorrels. In deze mest zitten de juiste meststoffen die zorgen voor een snelle aanhechting van de graszoden. Als u deze organische mest gebruikt, dan moet u ervoor zorgen dat de mest goed gelijkmatig over de bestaande grond wordt verdeeld. Zo krijgen alle delen van het nieuwe gazon de juiste voedingsstoffen. U gebruikt 1 kg kippenmestkorrels voor 25m2 gazon.

5. De graszoden uitrollen

Het uitrollen van de graszoden doet u zo:

 • Begin met het uitrollen van de eerste graszoden aan de langste, rechte kant van uw gazon. Op deze manier beperkt u het snijverlies.
 • Leg de zoden strak tegen elkaar aan. Druk ze na het leggen aan, zodat de wortels in contact komen met de ondergrond.
 • Leg de graszoden zo strak mogelijk tegen elkaar aan, zodat er geen naden tussen de zoden zitten en de ondergrond niet zichtbaar is.
 • Werk ‘naar voren’, zodat u niet over de zorgvuldig voorbereide ondergrond hoeft te lopen en deze onnodig kapot maakt.

6. De graszoden insnijden

Nadat u alle graszoden heeft uitgerold, gaat u deze insnijden. Hiermee maakt u het graszoden leggen uiteindelijk een stuk eenvoudiger. Hiervoor kunt u het beste een broodmes gebruiken. Door aan de buitenste rand hele graszoden te houden, zorgt u ervoor dat u een sterke rand krijgt. Het insnijden van graszoden gebeurt dus zoveel mogelijk aan de binnenkant van het gazon. Zorg dat ingesneden stukjes gazon niet gaan bestaan uit erg kleine stukken graszoden. Dit bemoeilijkt het aanhechten van de graszode. Bewaar de wat grotere stukken graszoden. Hiermee kunt u later reparaties aan het gazon uitvoeren.

7. De graszoden afwalsen

Direct na het graszoden leggen is het belangrijk de zoden goed stevig aan te drukken. Gebruik (huur) bij voorkeur een wals. Op deze manier drukt u de mogelijke lucht onder de zoden vandaan. Hierdoor komen de wortels nog dichter bij de grond, waardoor de kans op een prachtig gazon toeneemt. Mocht u geen wals hebben, plaats dan een brede plank op de graszoden. Druk de graszoden aan door over de brede plank te lopen. Dit herhaalt u tot u het hele gazon heeft gehad.

Benieuwd hoe het graszoden leggen in zijn werk gaat? Bekijk dan hieronder de video.

Moet u het gazon direct na het graszoden leggen verzorgen?

Ja, na het graszoden leggen dient u de sproeier erop te zetten. Bij warm weer is het misschien zelfs nodig om het deel voor deel af te werken, omdat de graszoden anders te snel uitdrogen. Beregen de graszoden de eerste dag totdat ze drijfnat zijn. De volgende dagen zorgt u ervoor dat de graszoden goed vochtig blijven. Indien er geen regen valt, zet u de sproeier in de avond aan. Goed sproeien is uiterst belangrijk. Vrijwel alle klachten van het slecht aanslaan van de graszoden komen hier vandaan.

Waar moet u nog meer op letten bij het graszoden leggen?

Bij graszoden leggen dient u enig geduld te hebben. Het is belangrijk dat u de graszoden de eerste veertien dagen niet betreedt. De pas gelegde graszoden zijn dan nog niet geworteld in de ondergrond. Het betreden van de graszoden zou verzakkingen kunnen veroorzaken.

Maai het gazon na 14 dagen voor de eerste keer. Stel de grasmaaier een standje hoger af dan normaal. Op die manier verzwakt u de graszoden niet en kunnen ze zich nog beter ontwikkelen. Na de eerste maaibeurt stelt u de grasmaaier weer af op de normale hoogte van 3-4 centimeter.

Ook is het belangrijk te weten op welk moment in het jaar u met het leggen moet gaan aanvangen. Kijk daarom eens op Wanneer graszoden aanleggen voor nuttige tips. Voordat u begint met het graszoden leggen dient u aan een aantal zaken te denken. Onderstaande vragen en antwoorden helpen u bij de te treffen voorbereidingen op het leggen van graszoden. Kijk sowieso eens op Voorbereidingen graszoden leggen. Daar staan alle noodzakelijke tips op een rijtje vermeld.

Welke gereedschappen heeft u nodig voor het leggen van graszoden?

Graszoden leggen en een gedegen voorbereiding ervan vraagt om de juiste gereedschappen. Een opsomming van de verschillende gereedschappen voor het graszoden leggen vindt u hieronder.

 • Hark – om de ondergrond bewerkbaar te maken voor het leggen
 • Plank of waterpas – om de ondergrond te egaliseren
 • Broodmes – om randen en rondingen in te snijden
 • Paaltjes en draad – om een rechte lijn uit te zetten langs borders of heg
 • Kruiwagen – om de graszoden op een handige en snelle manier te verplaatsen
 • Sproeier en tuinslang – voor het sproeien van het nieuwe gazon

Eventueel huren voor het beste resultaat:

 • Wals – voor het aandrukken van het gazon
 • Frees – voor het omgooien van de ondergrond
 • Gazonsnijder – voor het verwijderen van het oude gazon

Welke ondergrond is geschikt voor het leggen van graszoden?

Is de bodem in de tuin gezond? Laat de grond genoeg water door, zodat het water bij een regenbui niet blijft staan? Als de grond is dichtgeslagen, blijft er water op staan. Als water op uw gazon blijft staan, dan gaat het gras rotten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De toplaag voor gras moet minimaal uit 10 cm zwarte aarde bestaan. Zwarte aarde levert de voedingsstoffen die grassen nodig hebben. Hoe u de ondergrond dient voor te bereiden, leest u verder in dit artikel.

Is de ondergrond niet te hard?

Indien de ondergrond te hard is, spit deze om of huur een freesapparaat om de ondergrond losser te maken. De graszoden kunnen anders niet goed wortelen. Door de ondergrond om te spitten of te frezen maakt u de grond ook bewerkbaar. Dit levert u voordelen op als u de grond gaat egaliseren. Als de grond te zacht is, dan kunt u deze beregenen. Hierdoor gaat de grond inklinken. Indien u direct resultaat wilt hebben, kunt u een wals huren om de grond te verdichten.

Heeft de bodem een extra bemesting nodig?

De grond in uw tuin beschikt niet altijd over de juiste meststoffen voor het gazon. Grond uit uw tuin kunt u laten testen bij de betere tuincentra of bij bedrijven die deze diensten online aanbieden. Mocht uw grond te weinig voeding bevatten, dan kunt u dit verbeteren door compost door de aarde te mengen. Een bemesting met veel stikstof, bijvoorbeeld kippenmestkorrels, zorgt ervoor dat de wortels van de graszoden zich nog sneller ontwikkelen.

Uw ondergrond heeft een pH-waarde. Een lage pH-waarde betekent een zure grond, een hoge pH-waarde een alkalische grond. U kunt de grond testen, zodat u de goede mest in huis haalt die uw grond de juiste pH-waarde geeft. Een te zure grond heeft de toevoeging van kalk nodig. Dit zorgt ervoor dat de pH-waarde hoger wordt. Geef echter nooit een bemesting in combinatie met kalk. Kalk heeft de eigenschap meststoffen aan zich te binden, daardoor zal het gras hiervan geen profijt hebben.

Informatie over het verbeteren van de bodem vindt u op de pagina Grond verbeteren

Hoe groot wordt uw gazon?

Voorafgaande aan de aanleg van uw gazon gaat u het oppervlakte berekenen. Door de afmetingen van uw gazon op te meten, weet u ook hoeveel graszoden u nodig hebt. Met de simpele rekensom lengte x breedte krijgt u het gewenste aantal m2. Het aantal graszoden dat u moet bestellen, is gelijk aan het opgemeten aantal vierkante meters gazon. Elke graszode is namelijk één vierkante meter. De afmetingen van een graszode zijn 0.40 meter x 2.50 meter.

Let wel op: in verband met het snijverlies dient u hier 5% bij op te tellen.

Welke soort graszoden gaat u leggen?

Bij het graszoden leggen kunt u kiezen uit drie verschillende soorten, namelijk speelgazon, sportgazon en siergazon. Bij elke soort gazon hoort een andere samenstelling van gras. Deze grassoorten hebben allemaal hun specifieke eigenschappen en vereisen een verschillend soort onderhoud. De voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen blijven voor de verschillende typen gazon hetzelfde.

Waar koopt u de graszoden?

Graszoden zijn vrijwel overal verkrijgbaar, een simpele zoekopdracht in Google levert u genoeg adressen op. Op de website www.graszodenbedrijven.nl vindt u een compleet overzicht met aanbieders van graszoden. Wilt u weten waar u op moet letten bij de aankoop van graszoden? Kijk dan eens op de pagina Graszoden kopen.

Comment(1)

 1. beste,

  ik heb 2-3 maanden geleden graszoden gelgd alle stappen die jullie beschrijven gevolgd. alleen heb ik het gras niet gemaaid omdat ik hrt prachtig vond dat hrt wat langer was. uiteindelijk toch gemaid en sindsdien bruine plekken en blijkt niet goed te zijn geworteld. heb extra mestkorrels gestrooid maar lijkt niet helpen.
  wat is jullie advies?
  gaat dit nog goedkomen?
  hartelijke groet,
  dorothee

LEAVE YOUR COMMENT

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close