Tuinonderhoud januari

Alles over tuinonderhoud in januari

De winter is in volle gang, u zoekt informatie over tuinonderhoud in januari. Hoe zorgt u er voor dat met tuinonderhoud uw tuin, met haar gazon, bloemen, planten, bomen, struiken en gewassen goed het koude weer doorkomen!

  • Gazononderhoud in januari
  • Bloemen- en planten onderhouden in januari
  • Fruitbomen- en planten onderhouden in januari
  • Beplanting in de tuin onderhouden in januari
  • Vijveronderhoud in januari
  • Wat kun je (bij)zaaien in januari
  • Wat te doen voor dieren in de tuin in januari
  • Overige zaken in januari om aan te denken

Onderhoud van de tuin in januari: eerste week

Bemest de grasperken. Lees de nieuwe catalogi. Vernieuw de vetringen. Snoei de wijnstokken buiten. Spit de groentetuin om. Maak broeibakken. Maak alles in orde voor chrysantenstekken. Zet in potten gekweekte bollen in de grond.

Onderhoud van bloemen in januari week 1

Als het gazon redelijk droog is, haal er dan bij de eerste de beste gelegenheid een bezem door om wormhopen te verspreiden en dood gras te verwijderen.

Als het gazon in de herfst niet bemest is, doe het dan nu, na het vegen. Ik gebruik een mengsel van gelijke delen turf en leem in de verhouding van ruim vier pond voor ongeveer 1 m2. Als dit mengsel heen en weer wordt geschoven met de achterkant van de hark, wordt het goed in het grastapijt opgenomen, waar het goed werk doet. Kijk zorgvuldig bomen, heesters en verleden herfst geplante rozen na en maak ze weer stevig vast, als ze losgeraakt zijn door wind of vorst. Het is belangrijk dit te doen wanneer de grond aan het oppervlak tamelijk droog is, anders wordt hij te vast. Men realiseert zich niet altijd hoe dit soort planten achteruit gaat door de wortels te verschuiven. Als de nieuwe catalogie verschenen zijn, loont het de moeite om ze zorgvuldig door te lezen en te noteren welke nieuwe planten aangeboden worden. Ook de catalogi van zaden brengen dikwijls nieuwe aanbiedingen.

Onderhoud van fruitbomen- en struiken in januari week 1

Kijk fruitbomen en –struiken na, die vroeger geplant zijn en zet ze weer steviger in de grond, als ze losgeraakt zijn door wind of vorst. Ga door met het planten van fruitbomen en struiken, als de omstandigheden gunstig zijn. Nu moeten ook de lijmbanden die verleden herfst om oudere bomen gelegd zijn, gecontroleerd worden en zo nodig moet nieuw vet aangebracht worden. Bekijk ook geregeld het opgeslagen fruit: een rotte vrucht kan ook andere aansteken. Als de vruchtbomen hun winterbespuiting nog niet hebben gehad, doe dit dan nu bij de eerste de beste gelegenheid.

Als de wijnstokken buiten in december niet gesnoeid zijn, doe dit dan nu. Het snoeien van wijnstokken, die tegen muren of leilatten groeien, is in principe gelijk aan het snoeien van wijnstokken in de kas, maar het hoeft niet zo grondig te gebeuren.

Als dierlijke olie wordt gebruikt om muizen te weren, moet u er voor zorgen die niet op of dicht bij de planten te brengen. Die olie direct op de stam van een boom smeren zou schadelijk, zelfs fataal kunnen zijn. De juiste manier is zakkengoed hiermee te laten doortrekken en dat losjes neer te leggen op de grond of het gras rondom de boom. Een andere manier om schade door muizen te voorkomen is gewone carbolzeep over de stam van de boom te wrijven.

Onderhoud van groenteplanten- en bedden januari week 1

Verwijder stammen en wortels van savooiekool en andere groene groenten die niets meer opbrengen en ga zo mogelijk door met de winterkweek. In deze tijd van het jaar omgespitte zware kleigrond wordt door de inwerking van vorst en regen soepeler, de grote kluiten vallen uiteen, zodat het veel gemakkelijker wordt om fijn bewerkte grond te verkrijgen als de lente komt en zaaibedden in orde gemaakt moeten worden.

De grond moet nu inderdaad worden geprepareerd voor de toekomstige gewassen en het is nodig te beslissen waar in dit seizoen de knolgewassen zullen moeten groeien, zodat de daarvoor uitgekozen grond geen mest krijgt. Het beste is om de groentetuin in drieën te verdelen en ieder jaar een derde van de totale oppervlakte te bemesten. Als er geen stlamest te krijgen is, gebruik dan compost of turfaarde. Nu is het de tijd om stolpen te zetten over de grond die later voor vroege zaaibedden moeten dienen. Hierdoor droogt de aarde uit en kan men veel vroeger zaaien.

Als bladeren of stro voorhanden zijn, maak dan een broeibak, waarover een raam kan worden gezet om vroege zaaiplanten te kweken. Om de vereiste warmte op te brengen moet zo’n broeibak 60 à 90 cm diep zijn.  Men kan hem gebruiken voor het zaaien van sla, worteltjes, uien en radijs. De gistende bestanddelen moeten worden bedekt met een laag goede leem van 15 cm, waarin de planten gaan groeien en hierover wordt het broeibakraam gezet. Als die eerste oogst verwijderd is, kan het worden gebruikt voor mergpompoenen of komkommers.

Onderhoud van kasplanten- en stekken in januari week 1

Deze tijd is belangrijk voor de liefhebbers van chrysanten, want nu moeten voorbereidingen getroffen worden om stekken van die planten te nemen. De planten, waar de stekken van genomen worden, moeten zo dicht mogelijk bij het glas staan om een snelle groei te bevorderen. Alle potten en bakken, die men gebruikt, moeten grondig schoongemaakt worden en een geschikte stekcompost moet gereedstaan. Een goed mengsel, vind ik, bestaat uit één deel leem, twee delen korrelige turf en drie delen zand.

In deze tijd van het jaar moet bijzondere aandacht besteed worden aan het gieten, want de lucht is waarschijnlijk vochtig en de temperatuur misschien lager dan u zou wensen, zodat e planten ten offer kunnen vallen aan allerlei ziekten. Dit is vooral het geval met de bloeiende pantoffelbloem, cineraria en cyclamen.

Breng meer in de grond gezette bollen in potten en bakken naar de kas om late voortdurend bloeiende planten te hebben. Hoe koeler de kas, hoe beter, want het overbrengen naar warmere omgeving moet geleidelijk gebeuren voor een gelijkmatige groei.

Narcissen en hyacinten hebben de neiging om te vallen, als ze niet worden gesteund. Zet de planten zo in de pot dat het steunsel nauwelijks gezien wordt en gebruik groen bindgaren, zodat het verdwijnt in de bladeren. U kunt ook bloemisten-ijzerdraad nemen, één draad per stengel in de aarde plaatsen en tot een haak ombuigen.

Zet in de herfst gezaaide lathyrus in potten. Als vijf, zes zaden gekweekt zijn in een pot van 8 cm, moeten de kiemplanten apart gezet worden in een pot van 8 cm in goede compost. Als bollen van Lilium auratum en van Lilium specioisum rubrum in oktober niet gespot zijn, doe dit dan nu.

Fresia’s, die nog moeten bloeien, kunnen wat lichte gier krijgen. Ook voor andere planten kan het in deze tijd van het jaar geen kwaad. Doe dit om de 10 tot 14 dagen.

Planten, die in de kersttijd lang in huis geweest zijn kunnen weer op verhaal komen door een kort verblijf in de frissere atmosfeer van de kas, waar beter licht is en een zorgvuldiger beheerste omgeving.

Onderhoud van de tuin in januari: tweede week

Breng de gazons weer in goede staat door graszoden in te voegen. Prepareer de bodem voor chrysanten buiten. Forceer Brussels lof en rabarber. Laat pootaardappelen uitspruiten. Zaai groente in een verwarmde broeibak. Maak de kas schoon. Neem chrysantenstekken. Verwijder verwelkte bloemen uit de azalea’s.

Onderhoud van bloemen in januari week 2

In het hele land herinneren de sneeuwklokjes ons eraan dat de tuin weer tot leven komt. Als bestaande gazons herstelling nodig hebbe, is het een goede gedachte dit nu te doen. Kies daarvoor een dag uit, dat het vrij goed weer is en de grond tamelijk droog. Hobbels en kuilen in het gazon kunnen worden geëgaliseerd door kleine stukjes van het grastapijt op te lichten en aarde aan te brengen of te verwijderen, waar dat nodig is.

Gras dat aan de rand van een pad of bloembed vertrapt is, kan hersteld worden door het beschadigde deel weg te snijden en er nieuwe graszoden te leggen. Het is dikwijls beter een rechthoekig stuk uit het bestaande grastapijt te snijden en dit naar de kant te brengen, aangezien een kleine strook graszoden niet goed op zijn plaats zal blijven.

Nieuwe gazons kunnen in deze tijd van het jaar ook worden gelegd van graszoden. Toch moet men bedenken dat het tegenwoordig niet gemakkelijk is om graszoden van goede kwaliteit te verkrijgen, want ze zijn heel dikwijls vol onkruid, mos, emelts en ritnaalden. En ander bezwaar van deze manier van gazon maken zijn de kosten, die 75 percent hoger liggen dan die van gras zaaien.

Als u bloemzaden hebt besteld, bewaar ze dan op een koele, droge plaats en bescherm ze tegen de muizen.

Spit de grond om die u later nodig hebt voor chrysanten buiten. Dit moet grondig gebeuren en tegelijkertijd moet er stalmest in worden gebracht. Voeg hier nog een strooisel van beender-, hoef- en hoornmeel aan toe, als bloemen van bijzondere kwaliteit moeten worden gekweekt.

Slakken kunnen in deze tijd schade toebrengen aan anjelieren; zodra u dit bemerkt, moet een slakkenverdelingsmiddel gelegd worden.

Onderhoud van fruitbomen- en struiken in januari week 2

Veel tuiniers schijnen niet te weten hoe een goed gebruik te maken van muren op het noorden. Deze zijn uiterst geschikt voor het kweken van morellenbomen in waaiervorm. Ze zijn niet alleen decoratief, maar ook nuttig en moeten nu geplant worden.

Als in de herfst stekken van aalbessen en kruisbessen zijn genomen, kunnen die losser in de grond zijn komen te staan door de vorst. Kijk ze zorgvuldig na en stamp de grond rondom goed aan.

Bestrijk de wijnstokken buiten met een gepatenteerd zwavelpreparaat ter voorkoming van meeldauw. De grond van de wijnstok buiten moet een bovenbemesting hebben van verse teelaarde, waaraan toegevoegd een beetje beendermeel, hoef- en hoornmeel en zwavelzure kali, zeg 112 gram beender-, hoef- en hoornmeel en 28 gram zwavelzure kali op iedere schepel goede teelaarde. Ofwel sprenkel ruim 100 gram organische meststof rondom iedere plant.

Onderhoud van groenteplanten- en bedden januari week 2

Breng meer planten van Brussels lof in de kas om ze sneller te doen groeien. Sla is duur en schaars in deze tijd en Brussels lof is een goede afwisseling. Haal ook meer sterke rabarberwortels uit de grond om ze te forceren en bedek de plaats waar ze moeten groeien met een omgekeerde emmer, bak of doos en leg hier stro of bladeren omheen om ze niet te laten bevriezen. Als zeekool nog in de grond is gebleven, bedek dan de toppen op dezelfde manier zodat vroege nieuwe uitlopers aangekweekt worden. Groentezaden moeten op precies dezelfde manier als bloemzaden bewaard worden totdat men ze nodig heeft. Bijzondere zorg moet aan de erwten besteed worden, want voor muizen zijn ze een lekkernij. Pootaardappelen moeten bij ontvangst op een vorstvrije plaats bewaard worden en de knollen moeten met de ogen omhoog in ondiepe dozen worden gezet om uit te lopen.

Als u een broeibak hebt of elektrische grondverwarming in een bak, kunnen de zaden van enkele vroege gewassen gezaaid worden. Dit kunnen worteltjes zijn, uien en sla met daartussen radijs, daar die getrokken kan worden, voordat de andere gewassen meer ruimte nodig hebben.

Onderhoud van kasplanten- en stekken in januari week 2

Was de ruiten van uw kas aan de buitenkant, ook de broeibakramen, vooral als u in een industriegebied woont. Dit maakt een enorm verschil in het licht uit, dat de planten ontvangen, dat de in de wintermaanden zelden voldoende is, zelfs onder de beste omstandigheden.

Er is tegenwoordig verwarming met aardgas, dat kosten bespaart en waardoor de planten extra koolzuurgas krijgen.

Laat u niet verleiden te vroeg te gaan zaaien, als het een paar dagen mooi weer is, want het is heel belangrijk dat zaaiplanten in een redelijk constante temperatuur opgroeien. In deze maand kan het nog heel koud zijn. Als het dus niet mogelijk is een temperatuur van ten minste 10 tot 13 °C te onderhouden, is het onverstandig de komende weken iets te zaaien.

Neem stekken van chrysanten en kies, zo mogelijk, liever scheuten die direct uit de wortels dan uit de stam groeien. Deze laatste moet men alleen nemen, als er weinig uit de wortels groeien en het type stek, waaraan u de voorkeur geeft, ontoereikend is. Kies krachtige, kortgeglede scheuten, ongeveer 8 cm lang, en die kunt u verkrijgen door de chrysanten op een plaats met veel licht te houden.

Snijd de stekken met een scherp mes of een scheermesje juist onder een bladoksel af en verwijder de onderste bladeren om een gladde stek in de teelaarde te kunnen zetten. Voor ze in te planten moeten de stekken in water gedompeld worden en daarna in hormoonpoeder, die het bewortelen bevordert.

Gebruik compost gemaakt van één deel leem, twee delen turf en drie delen grof zand, of bloemistenaarde en plant de stekken aan de rand van potten van 8 cm, vier tot zes in een pot. Zet ze dan in een kweekbroeibak met een temperatuur van 7° C.

Late groepen van cyclamenzaailingen moeten nu worden gezet in potten van 8 tot 10 cm. Controleer hydrangia’s op sporen van botrytis, die de eindknoppen, waaruit de bloemstengels zich ontwikkelen, aanvreet. Giet in dat geval minder, houd de lucht droog en spuit met een bestrijdingsmiddel.

Verwijder bloemen van azaleaplanten, zodra ze beginnen te verwelken en voordat er zaad wordt gevormd. Als de bloei voorbij is, verpot dan de planten in grotere potten. Gebruik compost, bestaande uit twee delen turf en één deel zand en geef in de lente en de zomer om de 14 dagen plantenvoeding.

Maak nu compost van twee delen gesteriliseerde leem, één deel korrelige turf en één deel grof zand. Voeg aan iedere schepel van dit mengsel 40 gram kalksuperfosfaat en 20 gram gemalen kalksteen of krijt toe.

Onderhoud van de tuin in januari: derde week

Bestel kruidachtige overblijvende planten. Bind aardbeischeuten vast. Verwijder kankerplekken. Geef zwarte bessen voedsel. Snoei kruisbessenstruiken. Zaai groente onder stolpen. Begin met het forceren van in potten gekweekte aardbeien. Zaai uien onder glas. Snoei fuchsia’s. Geef bovenbemesting aan de wijnstok.

Onderhoud van bloemen in januari week 3

Als het in februari goed weer is en de grond kan worden bewerkt, is dit de goede maand om kruidachtige overblijvende planten te planten. In ieder geval moet dit niet later dan maart gebeuren, bestel de planten daarom nu. Natuurlijk geldt dit niet voor in bakken gekweekte planten, die eigenlijk in iedere tijd van het jaar geplant kunnen worden.

Nuttige planten vooraan in de border zijn Sedum spectabile, nepata (kattenkruid), Physostegia, de dwergvormen van solidage, TradescantiaVeronica en alle varïeteiten van Dianthus (anjelieren).

Als de dahliabedden geprepareerd zijn, kan de nu aangebrachte bemesting gelegenheid hebben goed in de grond te trekken voordat laat in de lente de knollen worden geplant. Dahlia’s hebben veel voeding nodig, ze houden van veel humusvormende materie in de grond en ook van beender-, hoef- en hoornmeel.

Viburnum fragans (sneeuwbal) kan in deze maand of de volgende voortgeplant worden door afleggers. Zet geschikte laag groeiende takken vast in de grond.

Onderhoud van fruitbomen- en struiken in januari week 3

Bind aardbeischeuten vast aan de leidraden. Als dit goed is gedaan, moeten zij niet dichter op elkaar staan dan 24 cm. Als de toppen van de scheuten veel hoger zijn dan de bovenste draad, snijd ze dan terug tot op enkele centimeters boven de draad. Het is niet verstandig iedere plant meer scheuten dan in totaal 150 cm lang te laten houden.

Bekijk de appelbomen op kankerplekken en als die waargenomen worden, snijd dan de aangetaste schors uit tot het gezonde hout. Bestrijk de plek met loodwit of bitumenverf. Deze behandeling kan alleen worden uitgevoerd op tamelijk dikke takken; dunne takken, die kankerverschijnselen vertonen, moeten helemaal worden weggesneden.

Zwarte bessen zullen baat vinden bij voeding met een algemene meststof  op organische basis in een hoeveelheid van 110 tot 170 gram bij iedere struik. Sprenkel het even op de bodem en op behoorlijke afstand van de plant.

Nu is het de goede tijd om kruisbessenstruiken te snoeien, tenzij u woont in een streek, waar de vogels veel schade aanrichten. Dan is het beter te wachten tot de volgende maand. In het algemeen is alleen licht snoeien nodig.

Onderhoud van groenteplanten- en bedden januari week 3

In streken met een iets zachter klimaat kunnen nu enkele zaden onder stolpen worden gezaaid, zoals sla, worteltjes, radijs, uien, erwten en tuinbonen.
Verwijder dode of verrotte bladeren van de winterslakroppen, want als ze blijven liggen, krijgt de botrytis-zwam de kans zijn vernielingswerk te doen. Laat ook in broeibakken de beste slaplanten staan.

Als u een broeibak hebt, zaai dan bloemkoolzaad, een snel groeiende variëteit van de koolsoorten en ook zaden van sla, die alle later uitgeplant moeten worden. Strooi het zaad dun uit, want te dicht opeen zaaien geeft kiemschimmel.

Als u weet waar u uien wilt zaaien, dan is het goed de oppervlakte te doorprikken, als het droog is. Dit is een hulpmiddel om goede fijn bewerkte grond in orde te maken als in maart het zaad wordt uitgestrooid. Uien houden van as van openluchtvuren. Als dat te krijgen is, strooi dat dan uit over het uienbed en werk het met een gaffel luchtig in de grond. Boendermeel over de oppervlakte uitstrooien is ook nuttig.

Onderhoud van kasplanten- en stekken in januari week 3

Aardbeien in potten, die in een koude bak hebben gestaan, kunnen nu in de kas worden gebracht. Schrap wat bovenaarde weg en vervang die door bovenbemesting met potaarde. De planten moeten nu op het tablet of op een plank gezet worden, dicht bij het glas, zodat ze zoveel mogelijk licht ontvangen.

Als uien nog niet in kisten werden gezaaid, zullen de zaaiplanten nu wel klaar zijn om overgeplant te worden in kisten met potaarde

Zaai tomaten niet te vroeg; de minimumtemperatuur moet constant 16° C zijn. Laat in januari of vroeg in februari zal dan niet gemakkelijk zijn, tenzij de kas zeer goed verwarmd is. Bekijk de stekken van chrysanten en verwijder verwelkende bladeren. Meer stekken kunnen ingeplant worden, naarmate geschikt materiaal beschikbaar komt.

Snoei nu de fuchsia’s, die u hebt. Alle zij-aanwas aan de stam moet teruggesneden worden tot op twee of drie knoppen aan de hoofdstam en struiken moeten ook flink gesnoeid worden.

Onderhoud van de tuin in januari: vierde week

Beplant opnieuw randen van overblijvende planten. Bescherm de lathyrus. Snoei sierbomen. Bescherm primula’s tegen vogels. Snoei nieuw geplante fruitstruiken. Beschut erwten en bonen tegen muizen. Zaai nu in de kas. Verpot fuchsia’s. Neem stekken van altijd bloeiende anjelieren.

Onderhoud van bloemen in januari week 4

Als er opnieuw beplant moet worden in de randen met overblijvende planten, moet er nu mee worden begonnen. Planten die verplaatst moeten worden, kunt u uit de grond halen en apart zetten. Als de kluiten dicht bijeen worden geplaatst en wat stro of dode bladeren eroverheen gestrooid, zullen ze enige tijd in goede conditie blijven. De aarde in de border kan omgewerkt worden, tenminste zo diep als de schop; mest, turf of compost moeten erin verwerkt worden. Een handvol beendermeel moet langs alle omgespitte delen worden gestrooid. Deze grondige voorbereiding is doelmatig want na de herbeplanting kan men de kruidachtige planten zeker drie jaar ongemoeid laten. Ik zou een uitzondering willen maken voor herfstasters, omdat ik er de voorkeur aan geef die jaarlijks uit de rond te halen en in kleinere delen te splitsen. Ik vind dat ik hierdoor sterkere en grotere bloemtrossen krijg en de planten zijn dan minder vatbaar voor meeldauw.

Als in de herfst buiten lathyrus is gezaaid, dan is het wel verstandig om er stolpen overheen te zetten, als voorzorg tegen slecht weer, dat in deze tijd veel voorkomt. Als er geen stolpen beschikbaar zijn, kan men takjes rijshout langs de rijen zetten, wat ook enige beschutting geeft.

Viooltjes in broeibakken moeten, zo mogelijk, voortdurend luchtverversing hebben.

Sierbomen moeten nauwkeurig, bekeken worden of snoeien nodig. Zo ja, dan kan dit nu worden gedaan, terwijl ze nog hun winters aanzien hebben, maar denk er wel aan geen hout af te snijden dat in het voorjaar of vroeg in de zomer bloemen zal dragen.

De bloemen van winterharde primula’s worden dikwijls door vogels beschadigd en het is een goede gedachte ze te beschutten,  nu ze nog in knop staan. Zwarte katoen, over de planten gespreid, is een goed afschrikkingsmiddel; ze kunnen ook besproeid worden met een middel ter afwering van vogels. Dit geldt ook voor polyanthus, een gekweekte primula.

Onderhoud van fruitbomen- en struiken in januari week 4

Pas geplante zwarte bessen en frambozen moeten grondig gesnoeid worden, de zwarte bessen tot op 5 à 8 cm vanaf de grond om sterke groei te verkrijgen van onder het grondniveau. Desgewenst kunt u bij het snoeien verwijderde jonge scheuten in de grond  planten als harde stekken. Frambozen moeten worden afgesneden tot aan een in het oog vallende knop, boven de grond.

Op het platteland doen goudvinken veel schade aan pruimen als de knoppen beginnen te zwellen. Als er niets tegen wordt gedaan, kan de hele jaarlijkse oogst verloren gaan. Het is een heel moeilijk grote bomen te beschermen, maar goudvinken zijn nogal schuw en ze kunnen dikwijls worden afgeschrikt door bladtin, dat ritselt in de wind.

Damastpruimen vormen soms een zeer nuttig windscherm en kunnen aan de oostzijde van de tuin worden geplant. Ze moeten groeien als gewone of als hoogstammige struiken.

De knoppen van de tegen muren groeiende perzikbomen op beschutte plaatsen zullen weldra gaan zwellen. Die bomen moeten dus zo spoedig mogelijk bespoten en schoongemaakt worden.

Onderhoud van groenteplanten- en bedden januari week 4

Zodra de brusselse spruitjes geoogst zijn, moeten de stronken worden opgeruimd, tenzij er een tekort is aan broccoli of boerenkool. Als dit het geval is, kunnen enkele spruitjes blijven zitten om jonge loten te vormen.  Laat u niet verleiden om buiten te vroeg groente te zaaien.

Muizen richten dikwijls schade aan bij vroeg gezaaide erwten en bonen. Het zetten van vallen of het strooien van vergif kan later schade voorkomen.

Onderhoud van kasplanten- en stekken in januari week 4

Het zaaien van half winterharde en tere planten kan nu beginnen als u een kweekbroeibak in de kas hebt. Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan tot een later tijdstip te wachten. Wees niet ongeduldig wat zaaien betreft, want als u een koude kas hebt, hebt u geen enkel voordeel van vroeg zaaien. Verpot fuchsia’s, die eerder gesnoeid waren. Ik doe dit door alle oude aarde af te schutte en te planten in de kleinste pot, die de wortels kan bevatten. Als de planten verder uitgegroeid zijn, kan men ze in grotere zetten.

Geraniums, die nu gaan groeien, kunnen verpot worden in één maat grotere potten dan waarin ze nu stonden, mits deze potten vol wortels zijn. Bij vrij oude planten verwijder ik het grootste deel van de oude compost en verpot ze in nieuwe compost in potten van dezelfde maat. Neem stekken van de altijd tussen november en maart bloeiende anjelieren en gebruik hiervoor de korte niet bloeiende zijscheuten. De beste zijn die halverwege de stam. Neem stekken van 8 à 10 cm lengte en snijd ze helemaal aan de basis af. Laat ze bewortelen in een kweekbroeibak in zuiver zand bij een temperatuur van 16°C.

Verwijder de dode bladeren van geranium, fuchsia, heliotroop en coleustekken. Ventileer de kas om de atmosfeer luchtig te houden.

Hydrangia’s, die in het koelste deel van de kas hebben overwinterd, kunnen nu verplaatst worden naar een warmer plekje om de ontwikkeling van vroege bloemen te bevorderen.

Gieten moet in deze tijd van het jaar met zorg geschieden, vooral bij planten in plastic potten, die het water veel langer vasthouden.

Lees hier verder over het tuinonderhoud in februari