Vlinderstruik snoeien

Vlinderstruik snoeien

Vlinderstruiken bloeien uitsluitend op éénjarig hout. Om ervoor te zorgen dat uw vlinderstruik uitbundig bloeit, dient u deze op de juiste wijze te snoeien. Dit zorgt ervoor dat de plant nieuwe uitlopers maakt, dit zijn de eenjarige scheuten. Op deze uitlopers zullen aan het einde van de zomer prachtige bloemen verschijnen die een soort van pluim vormen. Door de enorme hoeveelheid vlinders die deze struik aantrekt, heeft hij de naam vlinderstruik gekregen. De Latijnse naam is Buddleja en kent nog diverse soorten zoals de Buddelja davidii en de Buddleja alternifolia.

Vlinderstruik snoeien – Wanneer?

Vlinderstruiken zijn licht gevoelig voor vorst en kunnen dan ook behoorlijke schade hierdoor oplopen. Om die reden mag de vlinderstruik niet eerder dan in het voorjaar gesnoeid worden. Zodra de kans op nachtvorst geweken is, mag u aan de slag.

Vlinderstruik snoeien – Hoe?

Het snoeien van vlinderstruiken in het voorjaar heeft eigenlijk vrij weinig met snoeien te maken. De plant mag tot op een hoogte van 50 cm boven de grond volledig worden weggeknipt. Slechts een klein gedeelte van het vorige jaar dient over te blijven. Hoewel dit wellicht tegen uw gevoel gaat, zorgt dit wel voor het beste resultaat. Begin van de zomer mogen de grootste uitlopers getopt worden. De plant zorgt er dan voor dat ook de éénjarige uitlopers gaan verhouten en stevigheid krijgen. Zodra de pluimen met bloemen zijn uitgebloeid mogen ze weggenomen worden. De plant zal dan direct nieuwe gaan vormen en zo kunt u tot in oktober genieten van deze fantastische struik.

Het snoeien van de vlinderstruik mag om twee redenen erg rigoureus gebeuren.

  • Vlinderstruiken geven alleen bloemen op éénjarig hout
  • Vlinderstruiken zijn erg snelle groeiers

Vlinderstruiken geven alleen bloemen op éénjarig hout

De sierwaarde van de vlinderstruik bestaat eigenlijk alleen uit het geven van veel en erg mooie bloemen. Deze vormen zich alleen op de takken die in hetzelfde jaar zijn gevormd. Overige takken dienen dus eigenlijk geen doel anders dan het mogelijk maken van nieuwe uitlopers.

Vlinderstruiken zijn erg snelle groeiers

Doordat vlinderstruiken erg hard groeien, zijn ze ook in relatief korte tijd in staat dermate te groeien dat ze zeer uitbundig bloeien.