Gras zaaien onderhoud

Onderhoud na het zaaien van gras – wat moet ik doen?

Moet ik slechts wachten tot dat het gras opkomt? Nee, dat is niet de bedoeling. Bij Gras Zaaien Onderhoud is er een aantal zaken dat u zelf in de gaten moet houden:

  • Sproeien
  • Walsen
  • Maaien
  • Bemesten
  • Bijzaaien
  • Onkruid

Gras zaaien onderhoud – sproeien

Nadat u het gazon heeft ingezaaid, wilt u dat de graszaden gaan ontkiemen. Om graszaden te laten ontkiemen heeft de bodem een bepaalde warmte nodig. Indien u tussen april en oktober zaait, dan is dat in orde. Om graszaad te laten ontkiemen, is er ook voldoende vocht nodig. Dat zal er niet altijd zijn. Daarom kunt u het beste direct na het verspreiden van de zaden de sproeier aan zetten. Let op dat het oppervlak niet te vochtig wordt, zaden kunnen dan uitspoelen en er zullen later kale plekken ontstaan.

Zodra het gras begint te ontkiemen, leeft het gras 14 dagen op de kiem. De voeding en het vocht haalt het gras dan nog uit het zaadje. Belangrijk is in die periode dat het zaad en de bodem vochtig genoeg blijven, zodat het graszaadje zich verder ontwikkelt en zich ook gaat wortelen in de bodem.

Zodra het gras opkomt, is het belangrijk dat de bodem voldoende vochtig blijft. Het gras gaat dan via de ontwikkelde worteltjes vocht uit de bodem halen. Beregen daarom het gazon in droge perioden twee tot drie in de week. Indien u in het voor- of najaar zaait, zal dit wellicht niet nodig zijn. Deze jaargetijden brengen meestal voldoende regen met zich mee. Het is belangrijk dat u het gazon niet elke dag water geeft. Doet u dit wel, dan gaan de grasplanten uitsluitend water uit de toplaag halen. De jonge plantjes zullen dan niet dieper gaan wortelen, hetgeen wel erg belangrijk is om een gazon te krijgen dat in goede conditie verkeert.

Gras zaaien onderhoud – walsen

Graszaad dat ontkiemt, ontwikkelt zich tot grasplantjes. Tijdens het ontwikkelen werkt het gras grond omhoog en het oppervlak wordt hierdoor minder strak. Voor het beste resultaat doet u er goed aan het veld met een wals te walsen. Dit kunt u voor de eerste keer doen als het gras ongeveer 5 centimeter hoog is. Op die manier zorgt u ervoor dat het gazon de mooie vlakke ondergrond krijgt die u wilt.

Gras zaaien onderhoud – maaien

Het gras maaien zorgt ervoor dat het gras de juiste lengte krijgt, maar ook dat het gras gaat uitstoelen. Onder uitstoelen wordt verstaan het aanmaken van nieuwe grassprieten. Grassoorten die gebruikt worden in het gazon, verdragen het kort maaien goed. Daar zijn de grassoorten speciaal voor geselecteerd. Wat gras echter niet goed verdraagt, is te kort maaien. De conditie van de grasplant verslechtert enorm, als een te groot gedeelte van de plant wordt afgemaaid.

De eerste keer dat het gras gemaaid mag worden, heeft het een lengte van maximaal 10 centimeter. Er mag dan één derde van de lengte afgemaaid worden. Daags erna mag er nogmaals gemaaid worden, waarna het gras een lengte krijgt van 5 á 6 centimeter. Bij de derde maaibeurt mag het gras op een normale lengte van tussen de 3 en 4 centimeter worden gemaaid. Vanaf de derde maaibeurt kunt u de grasmaaier op die lengte afgesteld laten staan.

Gras zaaien onderhoud – bemesten

Tijdens het inzaaien van het gazon is het belangrijk dat de bodem voldoende voedingsstoffen bezit. Arme zandgronden kunnen het beste verrijkt worden door de toevoeging van compost. Hierdoor voegt u voeding toe aan de bodem en zorgt u ervoor dat de grond beter in staat is om vocht vast te houden. Compost heeft de eigenschap extreem veel vocht vast te houden. Dit compenseert de eigenschap van zand om het water zeer snel te laten wegzakken in de bodem.

Twee weken nadat het gras is opgekomen, gaat het zich wortelen in de grond. Vanaf dat moment doet u er goed aan het gazon van extra bemesting te voorzien. Als u eerder begint met het geven van voeding,  gaan onkruiden, die zich mogelijk in de bodem bevinden, nog sneller groeien dan het gras. Het gras maakt dan een valse start en moet direct vechten tegen de sterkere onkruidsoorten. Informatie over gazonbemesting vindt u op de volgende pagina: Gazon bemesten

Gras zaaien onderhoud – bijzaaien

Het kan om verschillende redenen gebeuren dat het gazon niet zo mooi dicht opkomt als u had gehoopt. U kunt er dan voor kiezen om bij te zaaien. Bijzaaien doet u altijd met hetzelfde graszaad dat u eerder heeft gebruikt. Dit voorkomt kleurverschillen en geeft dus het mooiste resultaat. Zorg ervoor dat u geen bemesting geeft voordat u bijzaait. Het eerder gezaaide gras zal dan te snel groeien waardoor de groei van het nieuwe gras geremd wordt.

Gras zaaien onderhoud – onkruid

Wat te doen tegen onkruid? In de bodem van het gazon dat u ingezaaid heeft, bevinden zich waarschijnlijk talloze zaden. Tegelijk met het gras zullen ze zich gaan ontkiemen en dus tegelijkertijd opkomen met het gras. Het is een veel voorkomend probleem dat onkruiden een ingezaaid gazon ontsieren. U heeft dus waarschijnlijk niets verkeerd gedaan. Gelukkig verdragen veel onkruiden het maaien erg slecht. Na de eerste maaibeurten zullen de meeste onkruiden dus vanzelf verdwijnen. Zodra het gras gaat uitstoelen, en een steeds dichter wordend gazon vormt, zullen ze andere soorten onkruid verstikken. Overgebleven soorten zullen handmatig uitgetrokken of gestoken moeten worden. Dit geldt met name voor paardenbloemen. Klaver dat al in vroeg stadium in het gazon te vinden is, kan het best met een bestrijdingsmiddel tegen worden gegaan.

Gras zaaien onderhoud – u merkt het; het is meer dan slechts zaaien en wachten tot het gras opkomt. Wilt u meer weten over graszaden? Kijk eens op de pagina Graszaad. Het Gras Zaaien Onderhoud kent zowel voor- als nadelen. Voor specifieke informatie hierover verwijzen wij u naar de pagina’s Voordelen Gras Zaaien en Nadelen Gras Zaaien.

Hebt u nog vragen, schroom niet contact met ons op te nemen.