Moestuin bemesten

Moestuin bemesten – wat hebben uw groenteplanten nodig?

Hier volgt een kort overzicht met de belangrijkste voedingsstoffen en spoorelementen die voor de groei van planten noodzakelijk zijn. Groeibevorderaar nummer één is en blijft natuurlijk de zon. Nummer twee is de regen. Met behulp van de zonne-energie, ook fotosynthese genoemd, vormen de planten organische stoffen (zetmeel en suikers), waaruit ze hun noodzakelijke bouwstoffen halen. De noodzakelijke grondstoffen onttrekt de plant uit de bodem en wordt met behulp van vocht de plant in getransporteerd. De moestuin bemesten doet u dus al, als u aan deze voorwaarden voldoet.

Moestuin bemesten – welke grondstoffen moet u toevoegen?

De belangrijkste grondstoffen voor de planten zijn:

  • Stikstof
  • Fosfor
  • Kalium
  • Calcium
  • Magnesium
  • Spoorelementen

Moestuin bemesten – waarvoor zijn de verschillende grondstoffen belangrijk?

Stikstof wordt aangevoerd door bladgroen en plantaardig eiwit. Stikstof zorgt voor de groei van de plant. Een gebrek hieraan uit zich door een lichtgroen blad en een plant die zich nauwelijks ontwikkelt. De groeitijd van de plant wordt verkort. Een overdaad aan stikstof zorgt voor een explosieve groei van de plant. Bladeren kleuren donkergroen, maar de plant wordt erg vatbaar voor ziekten en plagen.

Fosfor bevordert de eiwitvorming in de plant. De eiwitten dragen bij aan het aanmaken van plantencellen. Fosfor is voor een plant erg belangrijk bij de vorming van bloemknoppen en vruchten. Vaak is er voldoende fosfor in de grond aanwezig en hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Het niet in bloei komen van planten kan een teken zijn dat er een tekort is.

Kalium stimuleert de stofwisseling van de plant. Het zorgt voor de balans in de waterhuishouding en sterkt de plant in droge perioden, bij temperatuurschommelingen en tijdens de vorst. Verder speelt kalium een belangrijke rol bij het vormen van nieuwe wortels.

Calcium wordt eigenlijk gerekend tot de spoorelementen die zich in de grond bevinden. Het zorgt voor een evenwicht in de zuurtegraad van een plant. Het voorkomt een kalkgebrek, hetgeen kan leiden tot een slechte groei, afsterven van blad en bloemen.

Magnesium is een van de belangrijkste bouwstenen voor groen blad. Het zorgt voor de stofwisselingsprocessen in de plant. Magnesium versterkt de werking van kalium en calcium. Gebrek aan magnesium uit zich in gebleekte bladeren en verkleuring van de bladeren. Gebrek aan magnesium komt veel voor bij een zure, te natte of zanderige grond.

Spoorelementen is een verzamelgroep voor de stoffen mangaan, ijzer, borium, zink en molybdeen. Spoorelementen zijn net als voorgaande grondstoffen belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van de plant en de vruchten ervan.

Moestuin bemesten – hoe geeft u uw groenteplanten de juiste voeding?

Uw moestuin bemesten doet u door de groenteplanten ieder jaar weer van alle grondstoffen te voorzien. Dit kunt u simpelweg doen door een gift van compost door de grond te spitten. Compost bevat alle grondstoffen en bevat dus de juiste voeding. De compostgift moet zijn 10 kg per m2. Het is van groot belang dat de grondstoffen uiteindelijk door de plant worden opgenomen. Hiervoor is een goed bodemleven nodig en voldoende vocht dient voorradig te zijn. Het bodemleven kunt u activeren door koemestkorrels over de tuinbodem uit te spreiden. U heeft per 25 m2 één kilo koemest nodig. Het vocht zorgt vervolgens voor het transport van de voedingsstoffen dat door het bodemleven uit de compost is gehaald.

Mocht u nog niet zo ver zijn, kijk dan eerst eens op Moestuin aanleggen. Dat geeft u wellicht meer inzicht in de voorbereidende fase.