Ziektes en plagen

Ziektes en plagen

Een deel van de ziektes en plagen komt voort uit de ongunstige omstandigheden waaronder de planten moeten groeien. De juiste standplaats, rekening houdend met de eisen die de planten stellen aan de hoeveelheid zon, grondsoort en vochtigheid, is uiterst belangrijk. Een goede structuur van de bodem en de gewenste zuurgraad spelen ook een rol van betekenis. Te weinig ruimte en een gebrek aan zonlicht kunnen eveneens een negatieve invloed hebben.

Zorg voor gunstige omstandigheden

  • Juiste standplaats
  • Voldoende zon of schaduw
  • Juiste grondsoort
  • Voldoende vocht

Als alle bovenstaande factoren zo gunstig mogelijk zij,n is de kans op ziektes en plagen een stuk kleiner. Dit betekent echter niet automatisch dat u enige garantie hebt op een zorgeloos seizoen. Streef voor uw tuin naar deze ideale omstandigheden door informatie in te winnen. Belangrijker is het opdoen van ervaring!

Het bestrijden van insecten

Ecologische bestrijding

De beste manier om ziektes en plagen die zich aan uw planten tegoed doen te bestrijden, is het aantrekken van hun natuurlijke bestrijders. Vogels vangen enorm veel insecten voor u. Met name in de tijd dat ze hun jongen groot brengen. Het ophangen van nestkastjes voor de kleinere tuinvogels helpt u enorm. Roodborstjes, winterkoninkjes en de verschillende soorten mezen zullen u een dienst bewijzen, als u zorgt voor een veilig onderkomen.

Padden zijn enorm nuttig voor het bestrijden van slakken, evenals de egel. Zorg voor plekken waar deze beestjes kunnen schuilen en zij lossen het slakkenprobleem voor je op. Lieveheersbeestjes en zweefvliegen zijn dol op bladluizen. Er zijn speciale insectenkasten te koop die deze beestjes herbergen en zo een aantrekkingskracht hebben richting uw tuin.

Chemische bestrijding

Er zijn heel wat middeltjes die door de EU zijn goedgekeurd verkrijgbaar voor particulier gebruik. Lees vooraf goed de gebruiksaanwijzing en realiseer u wat de werkzame bestanddelen zijn. Dat u allerlei veiligheidsvoorschriften in acht moet nemen, zet toch te denken! Problemen met bodeminsecten zijn lastig op een andere manier te bestrijden. Middeltjes die verkrijgbaar zijn kunnen erg effectief zijn als het op de juiste manier wordt toegepast.

Biologische bestrijding

Tegen met name de witte vlieg kunnen sluipwespen worden ingezet, maar dit kan uitsluitend in een gesloten ruimte. Rupsen kunnen bestreden worden met het inzetten van bepaalde bacteriën, maar dit zijn methoden die nog erg onderontwikkeld zijn. Andere vormen van biologische bestrijding is bijvoorbeeld het ingraven van bekertjes bier waar slakken in verzuipen. Meeldauw kan bestreden worden door melk met water te vermengen en over de planten te gieten.