Gazonmos

Welke soorten gazonmos zijn er?

Van de honderden mossoorten die in gematigde streken voorkomen, zijn er slechts vrij weinig die in het gazon lastig zijn. De soorten gazonmos die het meest voorkomen zijn:

 • Hypnum cupressiforme
 • Bryum argenteum
 • Hypnum cupressiforme var. Lacunosum

Wat zijn de oorzaken van gazonmos?

Mos wordt gevormd door kalkgebrek. Althans, dat wordt beweerd. Nou, dat is niet helemaal waar. Er zijn meerdere redenen te bedenken waardoor mos plots kan opdoemen op uw gazon.  Kalk verhoogt de PH-waarde van de grond, waardoor mossen die vaak op zure gronden voorkomen niet gaan groeien. Bovendien zijn er genoeg mossen die het wel goed doen op kalkrijke gronden. Er zijn dus verschillende oorzaken aan te wijzen waardoor mosvorming in uw gazon kan plaatsvinden.

 • Slechte vruchtbaarheid
 • Aantasting door gazonziektes, engerlingen of emelten
 • Gebrek aan lucht in de grond
 • Slechte drainage
 • Te dichte schaduw
 • Te kort maaien

De genoemde redenen zorgen ervoor dat de grasmat in slechte conditie verkeert en minder dicht is. Zodra de grassprieten geen dicht geheel meer vormen, krijgt gazonmos de kans om zich tussen de grassprieten te ontwikkelen.

Hoe kunt u gazonmos bestrijden?

Bovengenoemde oorzaken zorgen ervoor dat u een zwakke en kale grasmat heeft. Hierdoor krijgt mos een kans te gaan groeien. Mos kunt vervolgens op twee manieren bestrijden:

 • Tijdelijk door mosdoders te gebruiken
 • Langdurig door middel van bronbestrijding

Mosdoders

Mosdoders zorgen ervoor dat de mossen afsterven en uit het gazon verdwijnen. Mos groeit het snelste bij koel en vochtig weer, in de lente en de herfst. U kunt dan ook het beste in die periode het mos bestrijden. Mosdoders bestaan uit kalkvrij zand, ijzersulfaat en ammoniumsulfaat. Aan te raden is om instructies op de verpakking te volgen voor de dosering.

Na het strooien van de mosdoder dient er binnen 48 uur regen te zijn. Als dit niet het geval is, dient u zelf het gazon te beregenen. Twee weken later kunt u met een hark de afgestorven mossen verwijderen.

Mos bestrijden

Bronbestrijding

Het beste kunt u gazonmos tegengaan door juist de oorzaak aan te pakken. Doet u dit niet, dan zal het gras door een mindere ligging of slechte omgeving altijd aangetast worden door mos. Bekijk het gazon en stel vast wat de zwakke plekken zijn en wat de oorzaak hiervan is.

 • Bemest het gazon regelmatig.
 • Strooi compost om het vochtgehalte van de grond te verbeteren.
 • Belucht het gazon als er sprake is van een slechte drainage.
 • Breng desnoods een drainagesysteem aan.
 • Maai het gras op de juiste hoogte.
 • Strooi op zure gronden kalk.
 • Snoei omliggende planten voor een betere lichtinval.

Hoe kunt u gazonmos verwijderen?

Door het gazon te verticuteren haalt u de viltlaag uit het gazon. Mos dat zich vormt in het gazon, wordt op deze manier ook verwijderd. Uitleg over verticuteren leest u op de volgende pagina: Verticuteren

Gazon onherstelbaar door mosvorming

Het zou kunnen zijn dat mos onherstelbaar heeft bewerkt. De hoeveelheden mos zijn dusdanig groot, dat verder actie ondernemen eigenlijk geen zin heeft. Wellicht hebt u dat al geprobeerd en zijn legio kale plekken het resultaat. Wat nu? Wat moeten we doen?

U bent natuurlijk altijd vrij om alsnog te proberen de grasmat te herstellen. Realiseer u echter wel dat dat een grote en vooral langdurige klus kan worden. En misschien is het wel zo dat reparatie helaas niet meer mogelijk is. Het vervangen van uw gazon is dan een goede optie. En het is niet per definitie zo dat dat een kostbare zaak is. Veel is natuurlijk afhankelijk van de grootte van uw gazon.