Gras maaien

Wat is gras maaien?

Van alle soorten gazononderhoud is maaien de meest terugkerende bezigheid en dus de taak die het meeste tijd kost. Gras maaien is cruciaal voor het goed onderhouden van het gazon. Gras maaien is te vergelijken met het snoeien van een plant. De grasplant wordt weer op de juiste lengte gemaakt en het bevordert het uitstoelen (maken van vertakkingen) van het gras. Om uzelf enige tijd te besparen, kunt u overwegen een robotmaaier aan te schaffen. Deze neemt u het werk uit handen. Robomow ontwikkelde zelfs een app, waarmee u de maaier kunt besturen.

Waarom moet u het gras maaien?

Gras maaien doen we om de volgende redenen:

 • Het gazon komt er weer netjes uit te zien.
 • Onkruiden verdragen het maaien erg slecht en sterven af.
 • Het uitstoelen van gras wordt gestimuleerd.
 • Mosvorming in het gazon wordt tegengegaan.
 • Regelmatig maaien voorkomt gazonziektes.

 Op welke hoogte moet u het gras maaien?

Om uw grasmaaier op de juiste hoogte af te stellen, is er een aantal factoren waar rekening mee dient te worden gehouden:

 • Soort gras
 • Tijd van het jaar
 • Warme perioden
 • Huidige lengte
 • Omgeving

Het soort gras of de bestemming ervan is bepalend voor de juiste maaihoogte. Een siergazon kan erg kort gemaaid worden, een lengte van 2 centimeter wordt geadviseerd. Deze lengte is voor andere gazons niet aan te raden. Speel- en sportgazons maaien we terug naar een lengte van 3 centimeter.

Gedurende het jaar zal het gras, afhankelijk van de weersomstandigheden, harder en zachter groeien. Het is aan te raden om hier tijdens het gras maaien rekening mee te houden. Vroeg in het voorjaar en laat in het najaar adviseren wij om de grasmaaier een standje hoger af te stellen dan hierboven aangegeven. Tijdens warme perioden is het verstandig het gras langer te laten dan gebruikelijk. Het gras kan dan in het blad veel vocht vasthouden. Hierdoor kan de plant beter herstellen van verdamping door de zon.

Ook de huidige lengte van het gras speelt een rol in het maaien. Door drukte, vakantie of om andere redenen kan het gras langer groeien dan normaal. Hier dient u rekening mee te houden tijdens het maaien. Als stelregel houden wij de norm aan dat 1/3 van de lengte van het gras gemaaid mag worden. Pas indien noodzakelijk de maaihoogte van uw grasmaaier dus aan. Stukken gazon die onder bomen liggen kunnen beter wat langer gelaten worden. Het gras heeft dan een groter oppervlakte dat zonlicht vangt. Voor gras is dit cruciaal om te kunnen groeien.

Hoe vaak moet u het gras maaien?

Een gazon dient regelmatig gemaaid te worden. De tijd tussen de verschillende maaibeurten kan echter wel enorm verschillen. Een gazon dient over het algemeen gemaaid te worden als het met de helft gegroeid is. Een speelgazon dat op 4 centimeter gehouden wordt, dient u dus te maaien als het de lengte van 6 centimeter heeft bereikt.

Welke factoren hebben invloed op de snelheid van het groeien van het gras?

 • Temperatuur
 • Regen of beregening
 • Zonuren
 • Bemesting
 • Conditie van het gazon

Onder de juiste omstandigheden, van april tot september, zal het gazon vaak gemaaid moeten worden. Bij siergazons elke 2 tot 3 dagen. Speel- en sportgazons om de 4 tot 5 dagen. Heel fijne gazons moeten meestal om de 2 of 3 dagen worden gemaaid, gemiddelde gazons om de 4 of 5 dagen. Gelieve in de zomer bij wat hoger gras elke 10-14 dagen maaien.

Moet u achterblijvend gras afvoeren?

Tijdens het maaien kunt u ervoor kiezen om het gras te laten liggen of om het af te voeren. Het afvoeren kan gedaan worden door een maaier te gebruiken met een opvangbak. Het beste is om het gras af te voeren, en wel om de volgende redenen:

 • Nat gras blijft plakken en verstikt het onderliggende gras
 • Versnelt de vorming van een viltlaag
 • Versnelt de vorming van mos
 • Zaden van onkruiden blijven in het gazon
 • Wormen worden actiever
 • Gevoelig voor ziektes

Nadelen van het afvoeren van het gras zijn er ook:

 • Maaien eenvoudiger
 • Maaien niet onderbreken i.v.m. volle opvangbak
 • Mulchlaag beschermt tegen droogte en mos

Het is af te raden gemaaid gras te allen tijden op de composthoop te gooien. Gemaaid gras is vrij zuur, dit komt de compost niet ten goede. Bovendien bevat het gras nog erg veel vocht. Tijdens het verteren zal dit een erg natte massa worden die de luchtcirculatie niet bevordert.

Kleine hoeveelheden kan men wel vers op de composthoop gooien, maar dan alleen als ze in dunne lagen met tuinafval worden afgewisseld. Grote hoeveelheden gemaaid gras moet men voor het composteren drogen. Doe dit of door ze dun uit te spreiden, of door ze op een losse hoop te zetten die men herhaaldelijk omzet.

Welke problemen kunnen ontstaan tijdens het gras maaien?

 • Ribbels
 • Kapot gras of onregelmatig maaien
 • Scalperen

Ribbels

Na het maaien kunnen er ribbels achterblijven in het gazon. Het best laat het zich omschrijven als strepen van lang en kort gras die elkaar opvolgen. Dit komt doordat er telkens stukken gras overgeslagen worden. Gras dat te lang is, laat zich slecht maaien. Ribbels kunnen het gevolg zijn. Stel de messen eerst hoger af en maai het erna nog een keer op de normale stand. Als de grasmaaier naar verhouding sneller gaat dan de messen, kunnen er ook ribbels ontstaan. Stel de grasmaaier langzamer af of zorg ervoor dat de messen beter draaien.

Kapot gras of onregelmatig maaien

Als de messen van de maaimachine bot zijn geworden of slecht afgesteld zijn, beschadigt het maaien het gras. De messen slaan het gras dan kapot en gele vezelige topjes zullen dan uw gazon ontsieren. Controleer of uw messen nog scherp zijn en pas dit zo nodig aan.

Scalperen

Een onregelmatig of oneffen gazon zorgt ervoor dat grasplantjes hoger en lager gemaaid worden. Dit noemen we scalperen, omdat het de grasplantjes soms tot op de bodem afmaait. Verhoog ook hier de maaihoogte en probeer de oneffenheden in het gazon aan te pakken. Oneffenheden kunnen aangepakt worden door:

 • De lagere gedeelten ophogen met tuinaarde of compost
 • De hogere gedeelten verlagen door grond onder de grasmat te verwijderen