Gazonziektes

Waardoor ontstaan gazonziektes?

Gazonziektes – elke tuinbezitter heeft er weleens last van. De slechte staat van een gazon uit zich vaak doordat de grasmat gaat verkleuren. Ten grondslag hieraan liggen vaak slechte groeiomstandigheden van het gazon. Slechte groeiomstandigheden hebben over het algemeen de volgende oorzaken:

 • Droogte
 • Natte periode
 • Slechte beluchting
 • Sterke vervilting
 • Slecht onderhoud

Het kan echter ook andere oorzaken hebben. Er zijn verschillende gazonziektes die op kunnen treden, waardoor het gazon er slecht uit komt te zien of zelfs gedeeltelijk afsterft. Belangrijk is het om zo snel mogelijk vast te stellen wat de oorzaak is van het probleem. Slechte groeiomstandigheden kunnen vaak eenvoudig aangepakt worden. Echte gazonziektes zijn vaak moeilijker te bestrijden, zeker als deze langere tijd hun gang kunnen gaan. Met het bestrijden van de ziektes kan niet vroeg genoeg begonnen worden.

Wat zijn zwamziektes?

De meeste schimmelziektes openbaren zich door het vormen van een heksenkring. In de grond levende zwammen vormen een ondergronds netwerk met schimmeldraden die het gras doen afsterven. Een heksenkring kun je herkennen aan de cirkels die het in het gazon vormt. Allereerst vormt er zich een al dan niet volledig ronde cirkel van wild donkergroen gras. Aan de binnenkant van deze donkergroene cirkel zal het gras vaak afsterven.

Met name in warme broeierige omstandigheden zullen er zich (afhankelijk van de gazonziektes) zwammen of andere paddenstoelen vormen. Deze komen dan in de eerder beschreven heksenkring te staan. Hieronder leest u over de verschillende schimmelziektes en hun bestrijdingswijze.

 • Marasmius Oreades
 • Sneeuwschimmel
 • Rooddraad

Wat is Marasmius Oreades? Hoe herkent u het? En is het te behandelen?

Van de schimmelziekten is de Marasmius Oreades de lelijkste en meest lastig te behandelen soort. Zoals alle andere schimmelziekten vormt deze een heksenkring met donkergroen en wild gras aan de buitenring. Aan de binnenkant zal deze schimmelziekte een bruine, dode grasmat en later een kale grond veroorzaken.

Onder de grond is dan een netwerk van schimmeldraden gevormd. Dit netwerk zorgt ervoor dat vocht en dus ook voedingsstoffen de wortels van het gras niet meer kunnen bereiken. De schimmels bevinden zich op een diepte van circa 25 centimeter. Maar er zijn ook gevallen bekend waarin het netwerk zich zelfs tot op een diepte van 45 centimeter heeft uitgebreid.

De losse heksenkringen zijn te bestrijden door een oplossing van ijzersulfaat over de aangetaste delen te gieten. De grond moet doordrenkt raken van de oplossing 2,5 liter per m2. Voor een goede bestrijding adviseren wij om 500 gram op te lossen in zeven liter water. Deze behandeling heeft echter weinig kans van slagen als de heksenkring zich al langere tijd in het gazon bevindt. Om het probleem toch op te kunnen lossen adviseren wij het volgende:

Markeer rondom de heksenkring een rand van 30 centimeter. Verwijder het gemarkeerde gedeelte van het gazon en voer het af. Zorg ervoor dat u geen stukjes op uw gazon laat vallen, de ziekte zal zich dan beslist daar opnieuw vormen. Spit het kale stuk grond tot een diepte van 25 centimeter om. Mochten schimmeldraden dieper de grond in gaan, maak dan op onderlinge afstand van 15 centimeter nog een aantal gaten in de grond. Een oplossing van 3,5 liter formaline op 45 liter water, goed voor 9m2, wordt vervolgens over de aangetaste plekken gegoten.

Dek de grond vervolgens af met plastic en laat het twee weken zo liggen. Spit de grond vervolgens om en laat dit zo weer twee weken liggen. Na deze twee weken kan de plek worden hersteld met graszaad of door graszoden erin te passen.

Wat is sneeuwschimmel? Hoe herkent u het? En is het te behandelen?

Sneeuwschimmel zien we vaak in de herfst of in het voorjaar bij zachte en vochtige weersomstandigheden. Doordat de ziekte zich vaak laat zien nadat sneeuw ontdooit, heeft het de naam sneeuwschimmel. Als de sneeuw weg is, laat de ziekte zich vaak zien op stukken gazon die tijdens de sneeuwperiode betreden is. De plekken die de schimmel veroorzaakt zijn onregelmatig van grootte en geel van kleur. In een later stadium zal het gras afsterven en bruin worden. De plekken kunnen bovendien groter worden en één geheel gaan vormen. De schimmel uit zich bij nat weer door een soort 8-vorm aan de buitenkant van de aangetaste plekken.

Sneeuwschimmel wordt veroorzaakt door een slechte beluchting en een late stikstofbemesting. Voorkomen kan men de ziekte door het volgende te doen:

 • Maai het gras regelmatig
 • Verticuteer en belucht het gazon in september
 • Snoei overhangende planten terug
 • Loop niet over besneeuwd gazon

Om lichte aantastingen  te bestrijden kan men gieten met een oplossing van 28 g ijzersulfaat op 2,5 liter water per m2. Voor een ernstigere aantasting gebruikt men fungiciden met benomyl, thiabendazol, thiofanaatmethyl of quintozeen.

Wat is rooddraad? Hoe herkent u het? En is het te behandelen?

De zwamziekte rooddraad is lastig in het najaar, maar kan bij bepaalde weersomstandigheden het hele jaar door optreden. Na regenbuien of dauw zal het gazon op bepaalde plekken roze kleuren. Deze plekken op het gazon kunnen wit kleuren en blijvend aanwezig zijn.

De zwammen van rooddraad zijn klein en groeien op de grasplanten. Door aangetaste gedeelten te betreden of maaien, verspreiden we onbedoeld vaak zelf de ziekte over het gazon. De ziekte is het gevolg van slecht onderhoud:

 • Slechte beluchting
 • Gebrek aan bemesting van stikstof

Verticuteren, beluchten en vervolgens een stikstofbemesting geven aan het gazon is de oplossing die wij aanraden. Hoewel het gazon er lelijk uit komt te zien, wordt het gras niet gedood. Daardoor is het probleem redelijk eenvoudig te verhelpen.

Overige paddenstoelsoorten

Veel kleine paddenstoelsoorten doemen op in het gazon bij aanhoudend vochtig en zacht weer. Vaak ligt het probleem onder de grasmat. In de bodem ligt dan waarschijnlijk veel houtafval, hieraan voeden de paddenstoelen zich. Hoewel veel soorten het gazon niet aantasten, ontsieren ze gedurende bepaalde perioden in het jaar uw gazon.

Het probleem kan opgelost worden door de bron weg te nemen. Als het afval onder het gazon verwijderd wordt, zullen de paddenstoelen ook weg blijven. Een eenvoudigere oplossing is het gieten van een ijzersulfaatoplossing (15 gram op 5 liter water voor één m2).

Andere gazonproblemen

Het gazon kan door bemesting verbranden. Met name bij het gebruik van kunstmest is dit een risico en het kenmerkt zich door onregelmatige bruine of zwarte plekken gras. Daags na de bemesting wordt het probleem zichtbaar en is dan lastig op te lossen. Het gazon zal zichzelf herstellen, maar voor toekomstige bemestingen kan men zich beter aan de voorschriften houden.

 • Voorkom overlapping
 • Gebruik nooit meer dan de aangegeven hoeveelheid
 • Maai het gazon voordat u mest strooit
 • Bemest bij voorkeur niet in de volle zon
 • Beregen het gazon zodat de mest oplost

Hondenurine is bij hondenbezitters een bekend probleem. Kleine dode plekken in het gazon met donkergroen gras er direct eromheen zijn duidelijke kenmerken. Het probleem is te voorkomen door de honden zoveel mogelijk van het gazon te weren of direct overvloedig water te geven, nadat honden op het gazon hebben staan urineren.

Mocht u er te laat bij zijn, belucht dan het gazon en geef veel water.